{η}  σύρτη  Subst.  [sirti, syrth]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu σύρτη

σύρτη σύρτις Σύρτις (=πόλη της Λιβύης) σύρω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu σύρτη

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie σύρτη

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu σύρτη
Griechische Definition zu σύρτη

σύρτη η [sírti] : αμμόλοφος στο θαλάσσιο βυθό, που αλλάζει θέση και σχήμα ανάλογα με τη διεύθυνση και την ένταση των θαλάσσιων ρευμάτων.

[λόγ. < αρχ. Σύρτ(ις) -η `αμμόλοφος (στη Λιβύη)΄]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback