σωπαίνω Verb  [sopeno, swpainw]

  Verb
(0)

Etymologie zu σωπαίνω

σωπαίνω mittelgriechisch σωπαίνω altgriechisch σιωπάω / σιωπῶ σιωπή indoeuropäisch (Wurzel) *su̯ī- (αδύναμος, σιωπηλός)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu σωπαίνω


Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
σωπαίνωσωπαίνουμε, σωπαίνομε
σωπαίνειςσωπαίνετε
σωπαίνεισωπαίνουν(ε)
Imper
fekt
σώπαινασωπαίναμε
σώπαινεςσωπαίνατε
σώπαινεσώπαιναν, σωπαίναν(ε)
Aoristσώπασασωπάσαμε
σώπασεςσωπάσατε
σώπασεσώπασαν, σωπάσαν(ε)
Per
fekt
έχω σωπάσειέχουμε σωπάσει
έχεις σωπάσειέχετε σωπάσει
έχει σωπάσειέχουν σωπάσει
Plu
per
fekt
είχα σωπάσειείχαμε σωπάσει
είχες σωπάσειείχατε σωπάσει
είχε σωπάσειείχαν σωπάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα σωπαίνωθα σωπαίνουμε, θα σωπαίνομε
θα σωπαίνειςθα σωπαίνετε
θα σωπαίνειθα σωπαίνουν(ε)
Fut
ur
θα σωπάσωθα σωπάσουμε, θα σωπάσομε
θα σωπάσειςθα σωπάσετε
θα σωπάσειθα σωπάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω σωπάσειθα έχουμε σωπάσει
θα έχεις σωπάσειθα έχετε σωπάσει
θα έχει σωπάσειθα έχουν σωπάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να σωπαίνωνα σωπαίνουμε, να σωπαίνομε
να σωπαίνειςνα σωπαίνετε
να σωπαίνεινα σωπαίνουν(ε)
Aoristνα σωπάσωνα σωπάσουμε, να σωπάσομε
να σωπάσειςνα σωπάσετε
να σωπάσεινα σωπάσουν(ε)
Perfνα έχω σωπάσεινα έχουμε σωπάσει
να έχεις σωπάσεινα έχετε σωπάσει
να έχει σωπάσεινα έχουν σωπάσει
Imper
ativ
Presσώπαινεσωπαίνετε
Aoristσώπασε, σώπασωπάστε
Part
izip
Presσωπαίνοντας
Perfέχοντας σωπάσει
InfinAoristσωπάσει

Griechische Definition zu σωπαίνω

σωπαίνω [sopéno] Ρ αόρ. σώπασα, απαρέμφ. σωπάσει : 1.σταματώ να μιλώ ή να βγάζω οποιονδήποτε ήχο από το στόμα μου, π.χ. κλάμα, βογκητό, γέλιο κτλ.: Mόλις μπήκε ο δάσκαλος στην τάξη σώπασαν όλα τα παιδιά. Σωπάστε για ν΄ ακούσουμε. Σώπα, μην κλαις. Προσπαθώ τόσην ώρα να τον κάνω να σωπάσει. || (προφ.) σώπα!: α. (ειρ.) [sóopa], για να δηλώσουμε μεγάλη δυσπιστία: Σώπα, τι μας λες! β. για να καθησυχάσουμε κπ. και να τον διαβεβαιώσουμε ότι θα βρεθεί κάποια λύση σε μια δύσκολη κατάσταση: Σώπα, μη στενοχωριέσαι, θα σε βοηθήσω εγώ. (επιφ. έκφρ.) σώπα / σωπάτε και…, ύστερα από πολλές προσπάθειες ή πολύ χρόνο πετύχαμε κτ.: Σώπα και τα καταφέραμε! Σώπα και την πήραμε την αύξηση! [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback