συχνάζω Verb  [sichnazo, syxnazw]

(0)
  Verb
(0)
(0)
(0)

Etymologie zu συχνάζω

συχνάζω Koine-Griechisch συχνάζω altgriechisch συχνός


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu συχνάζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
συχνάζωσυχνάζουμε, συχνάζομε
συχνάζειςσυχνάζετε
συχνάζεισυχνάζουν(ε)
Imper
fekt
σύχναζασυχνάζαμε
σύχναζεςσυχνάζατε
σύχναζεσύχναζαν, συχνάζαν(ε)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα συχνάζωθα συχνάζουμε, θα συχνάζομε
θα συχνάζειςθα συχνάζετε
θα συχνάζειθα συχνάζουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να συχνάζωνα συχνάζουμε, να συχνάζομε
να συχνάζειςνα συχνάζετε
να συχνάζεινα συχνάζουν(ε)
Imper
ativ
Presσύχναζεσυχνάζετε
Part
izip
Presσυχνάζοντας

Griechische Definition zu συχνάζω

συχνάζω [sixnázo] .1α (συνήθ. στο ενεστ. θ.) : πηγαίνω συχνά κάπου, συνήθ. ως πελάτης ή ως καλεσμένος: Aυτός συχνάζει στο καφενείο της πλατείας. Στο σπίτι της συχνάζουν πολλοί καλλιτέχνες. Δε συχνάζω σε νυχτερινά κέντρα, δε συνηθίζω να πηγαίνω.

[λόγ. < ελνστ. συχνάζω `πηγαίνω συχνά κάπου΄ & σημδ. γαλλ. frequenter]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback