συνωμοτώ Verb  [sinomoto, synwmotw]

  Verb
(0)

Etymologie zu συνωμοτώ

συνωμοτώ συνωμότης


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu συνωμοτώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
συνωμοτώσυνωμοτούμε
συνωμοτείςσυνωμοτείτε
συνωμοτείσυνωμοτούν(ε)
Imper
fekt
συνωμοτούσασυνωμοτούσαμε
συνωμοτούσεςσυνωμοτούσατε
συνωμοτούσεσυνωμοτούσαν(ε)
Aoristσυνωμότησασυνωμοτήσαμε
συνωμότησεςσυνωμοτήσατε
συνωμότησεσυνωμότησαν, συνωμοτήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω συνωμοτήσειέχουμε συνωμοτήσει
έχεις συνωμοτήσειέχετε συνωμοτήσει
έχει συνωμοτήσειέχουν συνωμοτήσει
Plu
perf
ekt
είχα συνωμοτήσειείχαμε συνωμοτήσει
είχες συνωμοτήσειείχατε συνωμοτήσει
είχε συνωμοτήσειείχαν συνωμοτήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα συνωμοτώθα συνωμοτούμε
θα συνωμοτείςθα συνωμοτείτε
θα συνωμοτείθα συνωμοτούν(ε)
Fut
ur
θα συνωμοτήσωθα συνωμοτήσουμε
θα συνωμοτήσειςθα συνωμοτήσετε
θα συνωμοτήσειθα συνωμοτήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω συνωμοτήσειθα έχουμε συνωμοτήσει
θα έχεις συνωμοτήσειθα έχετε συνωμοτήσει
θα έχει συνωμοτήσειθα έχουν συνωμοτήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να συνωμοτώνα συνωμοτούμε
να συνωμοτείςνα συνωμοτείτε
να συνωμοτείνα συνωμοτούν(ε)
Aoristνα συνωμοτήσωνα συνωμοτήσουμε, να συνωμοτήσομε
να συνωμοτήσειςνα συνωμοτήσετε
να συνωμοτήσεινα συνωμοτήσουν(ε)
Perfνα έχω συνωμοτήσεινα έχουμε συνωμοτήσει
να έχεις συνωμοτήσεινα έχετε συνωμοτήσει
να έχει συνωμοτήσεινα έχουν συνωμοτήσει
Imper
ativ
Presσυνωμοτείτε
Aoristσυνωμότησεσυνωμοτήστε, συνωμοτήσετε
Part
izip
Presσυνωμοτώντας
Perfέχοντας συνωμοτήσει
InfinAoristσυνωμοτήσει

Griechische Definition zu συνωμοτώ

συνωμοτώ [sinomotó] .9α : 1.οργανώνω συνωμοσία ή μετέχω σε συνωμοσία: α. για να αφαιρέσω την εξουσία από κάποιο πρόσωπο ή για να καταλύσω κπ. θεσμό. β. για να προξενήσω βλάβη σε κάποιο πρόσωπο. || (έκφρ.) κτ. συνωμοτεί εναντίον κάποιου, όταν εξωτερικοί παράγοντες δεν ευνοούν την επιτυχία κάποιου σκοπού, κάποιων σχεδίων του: Kαι ο καιρός ακόμη συνωμοτεί εναντίον μας και μας χαλάει την εκδρομή. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback