συνέρχομαι Verb  [sinerchome, synerxomai]

  Verb
(0)
(0)
(0)

Etymologie zu συνέρχομαι

συνέρχομαι altgriechisch συνέρχομαι σύν + ἔρχομαι.


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu συνέρχομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
συνέρχομαισυνερχόμαστε
συνέρχεσαισυνέρχεστε, συνερχόσαστε
συνέρχεταισυνέρχονται
Imper
fekt
συνερχόμουν(α)συνερχόμαστε
συνερχόσουν(α)συνερχόσαστε
συνερχόταν(ε)συνέρχονταν
Aoristσυνήλθασυνήλθαμε
συνήλθεςσυνήλθατε
συνήλθεσυνήλθαν(ε)
Per
fekt
έχω συνέλθειέχουμε συνέλθει
έχεις συνέλθειέχετε συνέλθει
έχει συνέλθειέχουν συνέλθει
Plu
per
fekt
είχα συνέλθειείχαμε συνέλθει
είχες συνέλθειείχατε συνέλθει
είχε συνέλθειείχαν συνέλθει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα συνέρχομαιθα συνερχόμαστε
θα συνέρχεσαιθα συνέρχεστε, θα συνερχόσαστε
θα συνέρχεταιθα συνέρχονται
Fut
ur
θα συνέλθωθα συνέλθουμε, θα συνέλθομε
θα συνέλθειςθα συνέλθετε
θα συνέλθειθα συνέλθουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω συνέλθειθα έχουμε συνέλθει
θα έχεις συνέλθειθα έχετε συνέλθει
θα έχει συνέλθειθα έχουν συνέλθει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να συνέρχομαινα συνερχόμαστε
να συνέρχεσαινα συνέρχεστε, να συνερχόσαστε
να συνέρχεταινα συνέρχονται
Aoristνα συνέλθωνα συνέλθουμε
να συνέλθειςνα συνέλθετε
να συνέλθεινα συνέλθουν(ε)
Perfνα έχω συνέλθεινα έχουμε συνέλθει
να έχεις συνέλθεινα έχετε συνέλθει
να έχει συνέλθεινα έχουν συνέλθει
Imper
ativ
Presσυνέρχεστε
Aoristσύνελθεσυνέλθετε
Part
izip
Presσυνερχόμενος
Perf
InfinAoristσυνέλθει

Griechische Definition zu συνέρχομαι

συνέρχομαι [sinérxome] Ρ αόρ. συνήλθα και συνήρθα, απαρέμφ. συνέλθει και συνέρθει : επανέρχομαι σε μια προηγούμενη καλή σωματική ή ψυχική κατάσταση. 1α. επανακτώ τις αισθήσεις μου: Συνήλθε από τη νάρκωση / από τη λιποθυμία. β. βελτιώνεται ή αποκαθίσταται η υγεία μου: Άρχισε να συνέρχεται μετά την πρόσφατη αρρώστια του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback