συγχαίρω Verb  [sigchero, sirchero, sygxairw]

  Verb
(148)
  Verb
(138)

Etymologie zu συγχαίρω

συγχαίρω συν + χαίρω


GriechischDeutsch
Για τον λόγο αυτό, συγχαίρω όλους τους νικητές των βραβείων EMAS για τα εξαιρετικά επιτεύγματά τους.Ich bin daher stolz, alle EMAS-Preisgewinner zu ihren hervorragenden Leistungen beglückwünschen zu dürfen.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, χωρίς αμφιβολία η έκθεση της κ. Schroedter περιέχει αρκετές σημαντικές παρατηρήσεις και τη συγχαίρω για αυτό.Herr Präsident, der Bericht von Frau Schroedter enthält zweifellos zahlreiche wichtige Hinweise, und dazu möchte ich sie beglückwünschen.

Übersetzung bestätigt

Είθε όλοι, όπως ο κ. F. Decourriθre, τον οποίον συγχαίρω, να το συνειδητοποιήσουν!Es bleibt zu hoffen, daß dies jedem so bewußt ist, wie F. Decourrière, den ich beglückwünschen möchte.

Übersetzung bestätigt

Γνωρίζοντας πόσα χρόνια προσπαθεί το Σώμα να αποκτήσει μια τέτοια οδηγία πλαίσιο αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά που παρίσταμαι σήμερα εδώ, και συγχαίρω μάλιστα την κ. Lienemann, που έχει την τύχη να υποβάλει στο Σώμα την παρούσα έκθεση.Und wenn man weiß, wie viele Jahre lang dieses Hohe Haus schon versucht, eine solche Rahmenrichtlinie zu bekommen, dann freue ich mich, heute dabei sein zu dürfen, und ich möchte Frau Lienemann beglückwünschen, daß sie die Glückliche ist, die hier diesen Bericht vorlegen darf.

Übersetzung bestätigt

Κυρία Πρόεδρε, παρεμβαίνω σχετικά με την έκθεση του κυρίου Haarder, τον οποίο συγχαίρω: είναι μια έκθεση την οποία θεωρώ πλήρη, ισορροπημένη, ενημερωμένη και εξαντλητική.Frau Präsidentin, ich möchte etwas zum Bericht von Herrn Haarder sagen und ihn dazu beglückwünschen: Ich halte diesen Bericht für vollständig, ausgewogen, fundiert und erschöpfend.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
συγχαίρων
Deutsche Synonyme
beglückwünschen
gratulieren

Grammatik

Grammatik zu συγχαίρω


Aktiv/Middle
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
συγχαίρωσυγχαίρουμε, συγχαίρομε
συγχαίρειςσυγχαίρετε
συγχαίρεισυγχαίρουν(ε)
Imper
fekt
συνέχαιρασυγχαίραμε
συνέχαιρεςσυγχαίρατε
συνέχαιρεσυνέχαιραν, συγχαίρανε
Aoristσυγχάρηκασυγχαρήκαμε
συγχάρηκεςσυγχαρήκατε
συγχάρηκε, συνεχάρησυγχάρηκαν, συγχαρήκαν(ε), συνεχάρησαν
Per
fekt
έχω συγχαρείέχουμε συγχαρεί
έχεις συγχαρείέχετε συγχαρεί
έχει συγχαρείέχουν συγχαρεί
Plu
per
fekt
είχα συγχαρείείχαμε συγχαρεί
είχες συγχαρείείχατε συγχαρεί
είχε συγχαρείείχαν συγχαρεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα συγχαίρωθα συγχαίρουμε, θα συγχαίρομε
θα συγχαίρειςθα συγχαίρετε
θα συγχαίρειθα συγχαίρουν(ε)
Fut
ur
θα συγχαρώθα συγχαρούμε
θα συγχαρείςθα συγχαρείτε
θα συγχαρείθα συγχαρούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω συγχαρείθα έχουμε συγχαρεί
θα έχεις συγχαρείθα έχετε συγχαρεί
θα έχει συγχαρείθα έχουν συγχαρεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να συγχαίρωνα συγχαίρουμε, να συγχαίρομε
να συγχαίρειςνα συγχαίρετε
να συγχαίρεινα συγχαίρουν(ε)
Aoristνα συγχαρώνα συγχαρούμε
να συγχαρείςνα συγχαρείτε
να συγχαρείνα συγχαρούν(ε)
Perfνα έχω συγχαρείνα έχουμε συγχαρεί
να έχεις συγχαρείνα έχετε συγχαρεί
να έχει συγχαρείνα έχουν συγχαρεί
Imper
ativ
Presσυγχαίρετε
Aoristσυγχαρείτε
Part
izip
Pres
Perfέχοντας συγχαρεί
InfinAoristσυγχαρείGriechische Definition zu συγχαίρω

συγχαίρω [sinxéro] Ρ πρτ. συνέχαιρα, αόρ. συγχάρηκα και (λόγ.) συνεχάρην, απαρέμφ. συγχαρεί : 1.εκφράζω σε κπ., γραπτά ή προφορικά, τη χαρά μου για κάποιο ευχάριστο γεγονός που του συνέβη: Σε συγχαίρω για την προαγωγή σου / για την επιτυχία σου στις εξετάσεις. Tου έκανα επίσκεψη / του έστειλα τηλεγράφημα για να τον συγχαρώ για το γάμο του / για τη γέννηση του παιδιού του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback