στριφογυρίζω Verb  [strifogirizo, strifojirizo, strifogyrizw]

  Verb
(0)

Etymologie zu στριφογυρίζω

στριφογυρίζω Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
περιδινούμαι
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
trudeln
torkeln
wanken
taumeln

Grammatik

Noch keine Grammatik zu στριφογυρίζω.

Griechische Definition zu στριφογυρίζω

στριφογυρίζω [strifojirízo] .1α (μόνο στο ενεστ. θ.) : 1.κάνω κτ. να περιστρέφεται, να εκτελεί κυκλικές κινήσεις: Έριξε με τέχνη το λάσο, αφού το στριφογύρισε μερικές φορές πάνω από το κεφάλι του. (έκφρ.) στριφογυρίζω τα λόγια μου, μιλώ με υπεκφυγές. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback