στεγανός -ή -ό Adj.  [steganos -i -o, steranos -i -o, steganos -h -o]

dicht (ugs.)
  Adj.
(5)

GriechischDeutsch
Η μονάδα ανάμιξης αερίου καυσίμου/αέρα ή ο εγχυτήρας αερίου της κατηγορίας 2 πρέπει να είναι στεγανός σε πίεση ίση με το διπλάσιο της πίεσης εργασίας.Ein Gas-Luft-Mischer oder eine Gaseinblasdüse der Klasse 2 muss bis zum doppelten Arbeitsdruck dicht halten.

Übersetzung bestätigt

Ο ρυθμιστής ροής αερίου καυσίμου της κατηγορίας 2 πρέπει να είναι στεγανός σε πίεση ίση με το διπλάσιο της πίεσης εργασίας.Ein Gasstromregler der Klasse 2 muss bis zum doppelten Arbeitsdruck dicht halten.

Übersetzung bestätigt

Κατά την ολοκλήρωση όλων των δοκιμών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α), β), γ), δ), ε) και στ) ο ρυθμιστής πρέπει να είναι στεγανός (βλέπε παράρτημα 5Β) σε θερμοκρασία – 40 °C ή – 20 °C, κατά περίπτωση, και σε θερμοκρασία δωματίου και σε θερμοκρασία + 120 °C.Nach Durchführung aller Prüfungen nach den Buchstaben a, b, c, d, e und f muss der Regler bei einer Temperatur von – 40 °C bzw. – 20 °C, bei Raumtemperatur und bei einer Temperatur von + 120 °C dicht sein (siehe Anhang 5B).

Übersetzung bestätigt

Η μονάδα ανάμειξης αερίου καυσίμου/αέρα ή ο εγχυτήρας αερίου της κατηγορίας 2 πρέπει να είναι στεγανός σε πίεση ίση με το διπλάσιο της πίεσης εργασίας.Ein Gas-Luft-Mischer oder eine Gas-Einspritzdüse der Klasse 2 muss bis zum doppelten Arbeitsdruck dicht halten.

Übersetzung bestätigt

Ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει να είναι στεγανός (βλέπε παράρτημα 5Β) με το ακροφύσιο κλειστό.Der LNG-Wärmetauscher/Verdampfer muss so konstruiert sein, dass er beim 1,5fachen Arbeitsdruck (MPa) (nach außen) dicht bleibt (siehe Anhang 5B).

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • στεγανός (maskulin)
  • στεγανή (feminin)
  • στεγανό (neutrum)


Griechische Definition zu στεγανός -ή -ό

στεγανός -ή -ό [steγanós] : 1. (για στερεό σώμα) που δεν μπορούν να τον διαπεράσουν υγρά, ιδίως το νερό, ή και αέρια: Tο ταβάνι έχει υγρασία, γιατί η ταράτσα δεν είναι εντελώς στεγανή. στεγανός -ή -ό τοίχος. Στεγανή στολή δύτη / επένδυση σήραγγας / ηλεκτρική εγκατάσταση. || (ως ουσ.) τα στεγανά, μέρη του πλοίου που είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε το νερό να μην περνά από το ένα στο άλλο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback