σπόρος  

  • Korn
    upvotedownvote
  • Samen
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sporos


Deutsche Synonyme zu: σπόρος

Getreide Samenkorn Korn Kornbrand Samen Saat Saatgut Körner (beschreibt die Form) Saatkörner Ejakulat Sperma Wichse Samenflüssigkeit


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ σπόρος σπόροι
Genitiv σπόρου σπόρων
Akkusativ σπόρο σπόρους
Vokativ σπόρε σπόροι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15