σπέρνω  (sperno, spernw)  

Synonyme zu σπέρνω

βλάστηση

σποριάζω

φυτρώνω

Deutsche Synonyme zu σπέρνω

Saatgut ausbringen säen


Beispielsätze σπέρνω

Quelle: Wikipedia

... Άρη. Παριστάνεται συνήθως να κουτσαίνει ή να καμπουριάζει, εκτός όταν σπέρνει τα ζιζάνια, οπότε ομορφαίνει και παίρνει καλό παρουσιαστικό, όπως μας λέει ...

... ήττα της τελευταίας αξιόπιστης παγανιστικής δύναμης στην Αγγλία. Επίσης σπέρνει τους σπόρους που θα οδηγήσουν στην αγγλοσαξονική αποδοχή της Καθολικής ...

... βρώμη, καθώς και η σίκαλη. Γενικά τα δημητριακά είναι μονοετή φυτά που σπέρνονται και θερίζονται μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με πρόσφατες ανακαλύψεις, η ...


Beispielsätze säen

Bauern säen das Saatgut im Frühjahr aus.

Die Dummen braucht man weder zu pflanzen noch zu säen - sie wachsen von ganz alleine.

Denn sie säen Wind und sie ernten Sturm. Halme ohne Ähren bringen kein Mehl. Und wenn sie es bringen, verschlingen es Fremde.

Quelle: Espi, Esperantostern, Pfirsichbaeumchen


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von σπέρνωσπέρνω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15