{το}  σούρουπο Subst.  [surupo, soyroypo]

{die}    Subst.
(42)
{die}    Subst.
(24)
{der}    Subst.
(7)

Etymologie zu σούρουπο

σούρουπο σουρουπώνει + -ο


GriechischDeutsch
Πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι συνδυασμοί χρωμάτων που περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη παρουσίασης IHO-S-52, κεφάλαια 4 και 13 (πίνακες χρωμάτων) για φωτεινή ημέρα, ημέρα με λευκό φόντο, ημέρα με μαύρο φόντο, σούρουπο και νύχτα.Es müssen zumindest die in der IHO-S-52 „Darstellungsbibliothek“ Nummer 4 und 13 (colour tables) genannten Farbkombinationen für hellen Tag, hell bedeckten Tag, dunkel bedeckten Tag, Dämmerung und Nacht unterstützt werden.

Übersetzung bestätigt

Χρησιμοποίησαν για να έρθει γύρω από την πόρτα μου το σούρουπο να ροκανίζω τα ξέσματα πατάτας που είχα πέταξαν έξω, και ήταν έτσι σχεδόν το χρώμα του λόγω του ότι δεν θα μπορούσε να διαχωριστούν αν είναι ακόμα.Früher haben sie um meine Tür kommen in der Dämmerung, um die Kartoffel Schnitzel, die ich hatte knabbern out, geworfen und waren so fast die Farbe der Erde, dass sie kaum sein könnten unterscheiden, wenn still.

Übersetzung nicht bestätigt

Την ξέφρενη χειρονομίες που εκπλήσσονται τώρα και έπειτα, η ραγδαία ρυθμό μετά σούρουπο που τον σάρωσε επάνω τους γύρω ήσυχες γωνιές, η απάνθρωπη bludgeoning του όλα τα δειλά προόδους της περιέργειας, το γεύση για το λυκόφως που οδήγησε στο κλείσιμο των θυρών, η κατεδάφιση των τυφλών, η εξαφάνιση του κεριά και λάμπες που θα μπορούσαν να συμφωνήσουν με τέτοια συμβάντα στην;Die hektische Gesten sie überrascht dann und wann, das kopfüber Tempo nach Einbruch der Dunkelheit, die ihn fegte über sie ruhigen Ecken runden, die unmenschlichen bludgeoning der alle zaghaften Fortschritten der Neugier, die Geschmack für Dämmerung, die zur Schließung der Türen geführt, Zerstörung von Jalousien, die

Übersetzung nicht bestätigt

Όταν το σούρουπο η συλλογή και Iping ήταν μόλις αρχίζει να κρυφοκοιτάζω δειλώς ΙΤΕ ακόμη φορά την γκρεμίστηκε συντρίμμια του Holiday Τράπεζα της, ένα σύντομο, πυκνό-που ο άνθρωπος σε μια shabby καπέλο μεταξιού βάδιζε painfully μέσα από το λυκόφως πίσω από το beechwoods στο δρόμο για Bramblehurst.Wenn die Dämmerung war die Erfassung und Iping war gerade dabei, peep ängstlich her wieder auf die zerbrochene Wrack seiner Bank Holiday, eine kurze, gedrungene Mann in einem schäbigen Seidenhut war schmerzlich marschieren durch die Dämmerung hinter den Buchenwäldern auf dem Weg zur Bramblehurst.

Übersetzung nicht bestätigt

Επί του παρόντος, δύο στενόμακρα του κίτρινου φωτός εμφανίστηκε μέσα από τα δέντρα, και στην πλατεία πύργο της εκκλησίας εμφανίστηκε μέσα από το σούρουπο.Derzeit zwei Rechtecke von gelbem Licht erschien durch die Bäume, und das Quadrat Turm einer Kirche zeichnete sich durch die Dämmerung.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
σουρούπωμα
αμφιλύκη
λυκόφως
σύθαμπο
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu σούρουπο

σούρουπο το [súrupo] : ο χρόνος της ημέρας αμέσως ύστερα από τη δύση του ήλιου, όταν αρχίζει να νυχτώνει· μούχρωμα, σύθαμπο, σουρούπωμα, λυκόφως: Bάδιζαν γρήγορα, να φτάσουν πριν από το σούρουπο. Όντας βυθίσει ο ήλιος και το σούρουπο ακολουθήσει.

[συ(ν)- ρύπ(ος) -ο `η ώρα που “ρυπαίνεται” η μέρα΄ (σύγκρ. σύθαμπο) ( [i > u] από επίδρ. του χειλ. [p] και του [r] )]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback