σκληρός δίσκος   [skliros diskos, skliros thiskos, sklhros diskos]

{die}    Subst.
(161)
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Στη θυρίδα είναι δυνατό να εφαρμόζεται εναλλάξιμος σκληρός δίσκος μετά την παρουσίαση.Nach Gestellung kann eine austauschbare Festplatte eingesteckt werden.

Übersetzung bestätigt

Η συσκευή είναι ικανή να αναπαράγει αρχεία ακουστικά/βίντεο από εξωτερικά μέσα (όπως σκληρός δίσκος ή μνήμη USB) μέσω διεπαφής USB.Das Gerät kann über eine USB-Schnittstelle Tonund Bilddateien von externen Medien (wie z. B. einer Festplatte oder einem USB-Speicher) wiedergeben.

Übersetzung bestätigt

Το περίβλημα της συσκευής μπορεί να ανοίγει και μπορεί να εισάγεται σκληρός δίσκος μετά την παρουσίαση.Nach der Gestellung kann das Gehäuse des Gerätes geöffnet und eine Festplatte eingeschoben werden.

Übersetzung bestätigt

εξωτερικές πηγές μέσω της διεπαφής USB (όπως σκληρός δίσκος, μνήμη USB, συσκευές εγγραφής βίντεο, ψηφιακές μηχανές εγγραφής βίντεο, κάμερες-μαγνητοσκόπια) ή μέσω του αναγνώστη κάρτας SD.von externen Quellen (wie z. B. einer Festplatte, einem USB-Speicher, Videorecordern, Digitalkameras, Camcordern) über eine USB-Schnittstelle oder ein SD-Kartenlesegerät.

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση που το μέσο στο οποίο είναι αποθηκευμένες οι πληροφορίες, ήτοι, συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό μέσο (παραδείγματος χάρη, σκληρός δίσκος ή CD) βρίσκεται σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο για την αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα, αν το κρίνουν αναγκαίο, να επιβάλουν συμπληρωματικούς όρους.Wenn die Informationen, d. h. konkret der Datenträger (z.B. Festplatte oder CD) mit den darauf gespeicherten Daten, in einem Land aufbewahrt werden, mit dem es im MwSt-Bereich keine mit dem Gemeinschaftsinstrumentarium vergleichbare Amtshilfevereinbarung gibt, können die Mitgliedstaaten zusätzliche Anforderungen aufstellen, falls sie dies für notwendig halten.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu σκληρός δίσκος.Singular

Plural

Nominativdie Festplatte

die Festplatten

Genitivder Festplatte

der Festplatten

Dativder Festplatte

den Festplatten

Akkusativdie Festplatte

die FestplattenGriechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback