σιμιγδάλι  

  • Feingrieß
    upvotedownvote
  • Grieß
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

simigdali, simirdali, simigthali


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ σιμιγδάλι σιμιγδάλια
Genitiv σιμιγδαλιού σιμιγδαλιών
Akkusativ σιμιγδάλι σιμιγδάλια
Vokativ σιμιγδάλι σιμιγδάλια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15