σεμινάριο  

  • Seminar
    upvotedownvote
  • Tutorial
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ουρμπίνο της Ιταλίας είναι ένα θερινό σεμινάριο που διοργανώνεται ετησίως από το Κέντρο Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών ...

... για τον Χέγκελ (Hegel) από τον Κογιέβ (Alexandre Kojève). (1982) Το σεμινάριο XI (1987) Η οικογένεια (2005) Λειτουργία και πεδίο της ομιλίας και της ...

... Μαστραπάς, Α. Ν. - Στεργιούλης, Μ. Μ. (επιμ) Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. Σεμινάριο 42: Σοφοκλής ο μεγάλος κλασικός της τραγωδίας, Αθήνα: Κοράλλι, σσ. 74- ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

seminario


Deutsche Synonyme zu: σεμινάριο

Weiterbildung Bildungsmaßnahme Training Kurs Lehrgang Workshop Seminar Kursus Schulung Lehrbuch Tutorial Einführung Lehrwerk Schulbuch


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ σεμινάριο σεμινάρια
Genitiv σεμιναρίου
& σεμινάριου
σεμιναρίων
& σεμινάριων
Akkusativ σεμινάριο σεμινάρια
Vokativ σεμινάριο σεμινάρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15