{το}  ρύζι Subst.  [rizi, ryzi]

{der}    Subst.
(1799)

Etymologie zu ρύζι

ρύζι mittelgriechisch ρύζι Koine-Griechisch ὀρύζιον (υποκοριστικό) altgriechisch ὄρυζα πιθανόν ανατολικής προέλευσης: αρχαία persisch *vrinǰi- παστό وريژې sanskritisch व्रीहि (vrīhí)


GriechischDeutsch
Η μετατροπή μιας ποσότητας ημιλευκανθέντος ρυζιού σε αντίστοιχη ποσότητα λευκανθέντος ρυζιού πραγματοποιείται διά της διαιρέσεως της προς μετατροπή ποσότητας διά του συντελεστού που καθορίζεται για το ημιλευκανθέν ρύζι στο άρθρο 1 παράγραφος 3.Die Umrechnung einer Menge halbgeschliffenen Reises auf eine entsprechende Menge geschliffenen Reis erfolgt durch Division der umzurechnenden Menge durch den für halbgeschliffenen Reis in Artikel 1 Absatz 3 festgesetzten Satz.

Übersetzung bestätigt

Η μετατροπή μιας ποσότητας λευκανθέντος ρυζιού, σε αντίστοιχη ποσότητα ημιλευκανθέντος ρυζιού, πραγματοποιείται διά του πολλαπλασιασμού της προς μετατροπή ποσότητας με το συντελεστή που καθορίζεται για το ημιλευκανθέν ρύζι στο άρθρο 1 παράγραφος 3.Die Umrechnung einer Menge vollständig geschliffenen Reises auf eine entsprechende Menge halbgeschliffenen Reis erfolgt durch Multiplizierung der umzurechnenden Menge mit dem für halbgeschliffenen Reis in Artikel 1 Absatz 3 festgesetzten Satz.

Übersetzung bestätigt

Η μετατροπή μιας ποσότητας αναποφλοίωτου ή λευκανθέντος ρυζιού σε αντίστοιχη ποσότητα αποφλοιωμένου ρυζιού πραγματοποιείται διά της διαιρέσεως, ανάλογα με την περίπτωση, της προς μετατροπή ποσότητας είτε διά του συντελεστού που καθορίζεται για την αναποφλοίωτου ρυζιού στο άρθρο 1 παράγραφος 1, είτε διά του συντελεστού που καθορίζεται για το λευκανθέν ρύζι στο άρθρο 1 παράγραφος 2.Die Umrechnung einer Menge Paddy-Reises oder vollständig geschliffenen Reises auf eine entsprechende Menge geschälten Reis erfolgt, indem die umzurechnende Menge entweder durch den für Paddy-Reis in Artikel 1 Absatz 1 festgesetzten Satz oder durch den für vollständig geschliffenen Reis in Artikel 1 Absatz 2 festgesetzten Satz dividiert wird.

Übersetzung bestätigt

διά του πολλαπλασιασμού του προκύπτοντος ποσού με το συντελεστή που αναγράφεται, για το ημιλευκανθέν ρύζι της σχετικής ομάδος, στο άρθρο 1 παράγραφος 3.der sich daraus ergebende Betrag mit dem für halbgeschliffenen Reis der betreffenden Gruppe in Artikel 1 Absatz 3 festgesetzten Satz multipliziert wird.

Übersetzung bestätigt

Η μετατροπή μιας ποσότητας αποφλοιωμένου ρυζιού σε μια αντίστοιχη ποσότητα αναποφλοίωτου ή λευκανθέντος ρυζιού πραγματοποιείται διά του πολλαπλασιασμού, ανάλογα με την περίπτωση, της προς μετατροπή ποσότητας είτε με το συντελεστή που καθορίζεται για το αναποφλοίωτο ρύζι στο άρθρο 1 παράγραφος 1, είτε με το συντελεστή που καθορίζεται για το λευκανθέν ρύζι στο άρθρο 1 παράγραφος 2.Die Umrechnung einer Menge geschälten Reises auf eine entsprechende Menge Paddy-Reis oder vollständig geschliffenen Reis erfolgt je nachdem durch Multiplizierung der umzurechnenden Menge mit dem für Paddy-Reis in Artikel 1 Absatz 1 festgesetzten Satz oder mit dem für vollständig geschliffenen Reis in Artikel 1 Absatz 2 festgesetzten Satz.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
ReisGriechische Definition zu ρύζι

ρύζι το [rízi] : μονοετές φυτό που ευδοκιμεί σε εκτάσεις σκεπασμένες με νερό και καλλιεργείται για τα θρεπτικότατα σπέρματά του: Kαλλιέργεια ρυζιού, ορυζοκαλλιέργεια. Tο ρύζι καλλιεργείται στην Kίνα από αρχαιότατους χρόνους. || τα επεξεργασμένα σπέρματα ρυζιού: Aποφλοιωμένο ρύζι. ρύζι για σούπα / για πιλάφι. Ένα κιλό ρύζι. ΦΡ βράσε ρύζι, σε περιπτώσεις ανεπανόρθωτης ατυχίας ή για δήλωση αδιαφορίας· ΣYN ΦΡ βράσε όρυζα.

[μσν. ρύζι < ελνστ. ὀρύζιον με αποβ. του αρχικού άτ. φων., υποκορ. του ελνστ. ὄρυζα (ανατολ. προέλ.)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback