πότε Adv.  [pote]

(8288)

Etymologie zu πότε

πότε Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ποτέ δεν ανέφερε στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι θα μπορούσαν επ’ αόριστον να υποβάλουν παρατηρήσεις ή ότι θα τα ενημέρωνε πότε θα έπαυε να δέχεται την υποβολή παρατηρήσεων.Im konkreten Fall hat die Kommission den Beteiligten gegenüber niemals erwähnt, sie könnten unbegrenzt Stellungnahmen einreichen oder sie würden darüber informiert, wann keine Äußerungen mehr entgegengenommen würden.

Übersetzung bestätigt

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο, συνοδευόμενη από αναφορά σχετικά με το πού και πότε χρησιμοποιούνται απολυμαντικά.Beurteilung und Prüfung: Der Antragsteller hat eine Erklärung über die Einhaltung dieses Kriteriums sowie Angaben darüber vorzulegen, wo und wann Desinfektionsmittel eingesetzt werden.

Übersetzung bestätigt

Αξιολόγηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης προς αυτό το κριτήριο, συνοδευόμενη από ένδειξη για το πού και πότε χρησιμοποιούνται απολυμαντικά.Beurteilung und Prüfung: Der Antragsteller hat eine Erklärung über die Einhaltung dieses Kriteriums zusammen mit Angaben darüber vorzulegen, wo und wann Desinfektionsmittel eingesetzt werden.

Übersetzung bestätigt

Να περιγραφούν τα υφιστάμενα καθεστώτα και να δοθούν νομικά στοιχεία αναφοράς, λεπτομέρειες για κάθε καθεστώς, η διάρκεια (αναφέρονται ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης), παλαιότερες επιπτώσεις, καθώς επίσης να εξηγηθεί εάν έχουν προγραμματιστεί μεταρρύθμιση ή μελλοντικά καθεστώτα και μέχρι πότε.Beschreiben Sie die existierenden Regelungen unter Angabe von: Rechtsakt, Einzelheiten der Regelung, Dauer (Datum von Beginn und Ende), bisheriger Wirkung, eventuell geplanten Reformen oder Regelungen (mit Angabe, bis wann diese verabschiedet werden sollen).

Übersetzung bestätigt

Εάν όχι, πότε προβλέπεται να συσταθεί;Falls nein, wann soll eine solche Stelle eingerichtet werden?

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu πότε.Griechische Definition zu πότε

πότε [póte] επίρρ. : I. χρονικό ερωτηματικό, με το οποίο ο ομιλητής θέλει να πληροφορηθεί ποια χρονική στιγμή (ώρα, μέρα, χρονιά κτλ.) θα συμβεί κτ.· εισάγει ευθείες ή πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις: πότε θα σε ξανα δούμε; πότε θα γυρίσετε; πότε πήγες; Δεν ξέρω πότε έφυγε. πότε με το καλό οι γάμοι; Ως πότε θα μείνεις; Aπό πότε είσαι εδώ; (έκφρ.) αμήν* και πότε. || για δυσάρεστη αλλαγή στη συμπεριφορά κάποιου: Aπό πότε μας έγινες ακατάδεχτη; Aπό πότε δε μας μιλάς; || για πότε, για να δηλώσει ξαφνική, βιαστική ενέργεια, κίνηση κτλ.: Για πότε έφυγε, κανένας δεν κατάλαβε. II1. επαναλαμβανόμενο μπροστά από δύο συνεχόμενες προτάσεις ή δύο ισοδύναμους όρους μιας πρότασης με συνήθ. διαφορετικό ή αντίθετο περιεχόμενο, για να δηλώσει τη συχνή εναλλαγή τους· άλλοτε… και άλλοτε, μια… και μια: πότε πηγαί νει στο γραφείο και πότε κάθεται σπίτι. πότε είναι ευγενικός και ήρεμος και πότε αγενής και οξύθυμος. Έστριβε πότε αριστερά και πότε δεξιά. πότε το ένα πότε το άλλο, δεν άδειασα να σου τηλεφωνήσω. πότε με το καλό πότε με το ζόρι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback