{το}  πρωτοδικείο Subst.  [protodikio, protothikio, prwtodikeio]

{das}    Subst.
(17)
(7)
{das}    Subst.
(1)

Etymologie zu πρωτοδικείο

πρωτοδικείο πρωτο- + -δικείο


GriechischDeutsch
I. Υπηρεσίες παραλαβής: υπηρεσίες παραλαβής είναι τα πρωτοδικεία.I. Empfangsstellen: Empfangsstellen sind die erstinstanzlichen Gerichte.

Übersetzung bestätigt

Η ACEA υπέβαλε προσφυγή εναντίον αυτής της απόφασης στο πρωτοδικείο [19] προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι ωφελήθηκε από το συγκεκριμένο καθεστώς.ACEA hat diese Entscheidung beim Gericht erster Instanz angefochten [19] und dort angegeben, dass sie in den Genuss der betreffenden Regelung gekommen ist.

Übersetzung bestätigt

Όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα το πρωτοδικείο, βασιζόμενο σε μια ευρεία νομολογία του δικαστηρίου και του ιδίου του πρωτοδικείου [12]:Das Gericht hat dies unlängst erneut bestätigt und stützte sich dabei auf die umfassende Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts selbst: [12]

Übersetzung bestätigt

Η ACEA υπέβαλε προσφυγή κατά αυτής της απόφασης στο πρωτοδικείο [6] υποστηρίζοντας ότι ήταν δικαιούχος του εν λόγω καθεστώτος.ACEA hat diese Entscheidung beim Gericht erster Instanz angefochten [6] und dort angegeben, dass sie in den Genuss der betreffenden Regelung gekommen ist.

Übersetzung bestätigt

καταδικάστηκε από το πρωτοδικείο του Μιλάνου σε φυλάκιση 4 ετών και 6 μηνών στις 9.5.2005 και σε φυλάκιση 6 ετών στις 5.10.2006.Weitere Angaben: Vom Gericht erster Instanz von Mailand am 9.5.2005 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten und am 5.10.2006 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu πρωτοδικείο

πρωτοδικείο το [protoδikío] : 1. δικαστήριο που δικάζει σε πρώτο βαθ μό αστικές υποθέσεις και από τις ποινικές τα πλημμελήματα: H υπόθεση θα εκδικαστεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Aθηνών. Tα πρωτοδικεία είναι τριμελή ή μονομελή. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback