{το}  προϊόν Subst.  [proion]

{das}    Subst.
(9642)
{die}    Subst.
(5953)

Etymologie zu προϊόν

προϊόν substantiviertes Neutrum της μετοχής προϊών (von προέρχομαι)


GriechischDeutsch
Σύμφωνα με τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις των ατόμων για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα.Entsprechend den besonderen Ernährungsbedürfnissen des Personenkreises, für den die Produkte bestimmt sind

Übersetzung bestätigt

Στην επιστημονική γνώμη της ομάδας για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργίες, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια του «εκχυλίσματος λιπιδίων από Euphausia superba» ως συστατικού τροφίμων, η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εκχύλισμα λιπιδίων από το κριλ της Ανταρκτικής Euphausia superba ήταν ασφαλές βάσει των προτεινόμενων συνθηκών χρήσης.In seiner auf Ersuchen der Kommission abgegebenen Stellungnahme zur Sicherheit von Lipidextrakt aus antarktischem Krill Euphausia superba als Lebensmittelzutat kam das Wissenschaftliche Gremium für diätetische Produkte, Ernährung und Allergien zu dem Schluss, dass der Lipidextrakt aus antarktischem Krill Euphausia superba unter den vorgeschlagenen Verwendungsbedingungen sicher ist.

Übersetzung bestätigt

Περαιτέρω είναι προφανές ότι οι ηλιακοί συλλέκτες δεν μπορούν να υποκατασταθούν από άλλα προϊόντα.Zudem lassen sich Solarmodule offensichtlich nicht gegen andere Produkte austauschen.

Übersetzung bestätigt

Αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο των συστημάτων ηλιακής ενέργειας και δεν μπορούν να υποκατασταθούν σε αυτά τα συστήματα από άλλα προϊόντα.Sie sind der wichtigste Bestandteil von Solarenergiesystemen und können in diesen Systemen nicht durch andere Produkte ersetzt werden.

Übersetzung bestätigt

Βάσει των παραπάνω σκέψεων, στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της συμβατότητας του εν λόγω σχεδίου με την κοινή αγορά σύμφωνα με το ΠΤΠ 2002 η Επιτροπή θα θεωρεί τους ηλιακούς συλλέκτες ως το σχετικό με το επενδυτικό σχέδιο προϊόν.Aufgrund der obenstehenden Erwägungen wird die Kommission bei der weiteren Prüfung der Vereinbarkeit des in Rede stehenden Vorhabens mit dem Gemeinsamen Markt nach dem MSF 2002 Solarmodule als das vom Investitionsvorhaben betroffene Produkt ansehen.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu προϊόν

προϊόν το [proión] : 1. καθετί (αγαθό, υπηρεσία κτλ.) που προκύπτει, που παράγεται από την εργασιακή δραστηριότητα του ανθρώπου, που είναι αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας: Γεωργικό / κτηνοτροφικό / γαλακτοκομικό / βιομηχανικό προϊόν. Εμπορικό / καλλιτεχνικό / πνευματικό προϊόν. Tα προϊόντα της τέχνης / της λογοτεχνίας. Ελληνικό / εισαγόμενο / εξαγώγιμο / εγχώριο προϊόν. Παράγω / διαθέτω / εμπορεύομαι / εκθέτω / εισά γω / εξάγω ένα προϊόν. Ελαττωματικό / τυποποιημένο προϊόν. Φυσικά προϊόντα (μαλλί, δέρμα, ξύλο, γάλα κτλ.). Tεχνητά προϊόντα (πλαστικά, απορρυπαντικά, συνθετικά κτλ.). Tελικά ή έτοιμα προϊόντα, που είναι έτοιμα για τελική χρήση. Ενδιάμεσα προϊόντα, που χρησιμοποιούνται σε ένα ενδιάμεσο στάδιο για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Εθνικό προϊόν, η αξία του συνόλου των αγαθών που παράγονται σε μια χώρα. Kαθαρό εθνικό προϊόν, η αξία του εθνικού προϊόντος χωρίς τις αποσβέσεις. Aκαθάριστο εθνικό προϊόν, η αξία του εθνικού προϊόντος στην οποία περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback