πρεσβύτης  

  • alt
    upvotedownvote
  • älterer
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πιο γνωστά είναι η αθερίνη ή αθερίνα, (atherina). Το είδος "Αθερίνη ο πρεσβύτης" (Atherina presbyter), ή κοινώς "αθερίνα παπάς", που είναι πολύ διαδεδομένο ...

... του 61 με αρχές του 62 μ.Χ. (ή έστω στα 52-55 μ.Χ.), αυτοαποκαλείται "πρεσβύτης", είναι δυνατόν να υπολογίσουμε ότι το έτος γέννησής του ήταν κάπου ανάμεσα ...

... Στην πλέον κρίσιμη φάση της ναυμαχίας, με τις προτροπές «του ευπατρίδου πρεσβύτου Χατζηγιάννη Μέξη επικαλουμένου [...] πατρίδαν, θρησκείαν και τιμήν», εφορμά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

presvitis, presbyths


Deutsche Synonyme zu: πρεσβύτης

antiquarisch alt Altbier altertümlich archaisch antik frühzeitlich uralt altbacken alt und grau (sein / werden) in die Jahre gekommen oll in die Tage gekommen gealtert nicht mehr der (die) Jüngste in vorgerücktem Alter ältlich vorgerückten Alters (die) jungen Alten viele Jahre auf dem Buckel haben im Rentenalter in fortgeschrittenem Alter im reifen Alter von nicht mehr ganz (so) jung auf meine (deine, seine...) alten Tage fortgeschrittenen Alters in Ehren ergraut angejahrt zwischen 80 und scheintot in hohen Jahren stehen in höheren Jahren stehen vormalig damalig einstmalig einstig frühere(r) ehemalig seinerzeitig Ex-... Alt-... gewesen abgegriffen abgewetzt abgenutzt

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15