πρεσβύτερος  

  • Alter
    upvotedownvote
  • Senior
    upvotedownvote
  • SR.
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

presviteros, presbyteros


Deutsche Synonyme zu: πρεσβύτερος

Alter Lebensalter Lebensabschnitt Altersstufe Lebensphase Entwicklungsstadium Alterchen Silberrücken alter Herr Senior älteres Semester alter Mann älterer Herr alter Knabe nicht mehr der Jüngste Bruder Bruderherz Atze Vati Papi Paps Erzeuger (auch ironisch) Papa Kindsvater Vater Pa Dad Daddy der Alte männlicher Elternteil der Ältere sn. sen. Generation 50-Plus Best Ager Über-50-Jährige Ü50 (Mensch) im besten Alter ältere Herrschaften Altherren... (in Zusammensetzungen)


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πρεσβύτερος πρεσβύτεροι
Genitiv πρεσβυτέρου
& πρεσβύτερου
πρεσβυτέρων
& πρεσβύτερων
Akkusativ πρεσβύτερο πρεσβυτέρους
& πρεσβύτερους
Vokativ πρεσβύτερε πρεσβύτεροι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15