{η}  πραμάτεια Subst.  [pramatia, pramateia]

{die}    Subst.
(13)

Etymologie zu πραμάτεια

πραμάτεια πραματευτής


GriechischDeutsch
Σύμφωνα με τον θρύλο, λόγω του ξηρού κλίματος που επικρατούσε κατά την ξηρή εποχή, μια ομάδα ντόπιων που ονομάζονταν Κούλα και ήταν έμποροι ξεκίνησαν να διασχίσουν τη μεγάλη αυτή πεδιάδα για να πουλήσουν την πραμάτεια τους.Laut Legende reiste eine Gruppe Eingeborener, genannt Kula, als Händler während der Trockenzeit über diese große Ebene, um ihre Waren zu verkaufen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu πραμάτεια

πραμάτεια η [pramátxa] Ο25α : το εμπόρευμα, ιδίως των γυρολόγων ή των μικροπωλητών: Οι μικροπωλητές διαλαλούσαν την πραμάτεια τους. Είχε την πραμάτεια του σ΄ ένα πανέρι. ΠAΡ H πραμάτεια θέλει μάτια*. || (γενικότ., προφ.) για κτ. που διατίθεται προς πώληση: Δείξε μας την πραμάτεια σου.

[πραματ(ευτής) -εια (αναδρ. σχημ.) (πρβ. μσν. πραγματία ίδ. σημ.)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback