πονηρός -ή -ό  (poniros -i -o, ponhros -h -o)  


Beispielsätze πονηρός -ή -ό

Quelle: Wikipedia

... Περιγράφεται ως άνθρωπος μορφωμένος, ικανός και δραστήριος, αλλά και πονηρός και φιλοχρήματος. Εξελέγη για πρώτη φορά Πατριάρχης στις 4 Δεκεμβρίου 1845 ...

... οικογένεια και ήταν γενναίος άνθρωπος αλλά αδύναμης ηθικής. Πλούσιος, πονηρός, αγαπητός στον λαό και κατέχων το αξίωμα του πρωτοβεστιαρίου επέμενε για ...

... πραγματική ζωή. Οι τέσσερεις κυριότεροι χαρακτήρες (personae oscae), όπως ο πονηρός γεροκαμπούρης (Dossenus), ο ξεμωραμένος και απατημένος γέροντας (Pappus) ...


Beispielsätze clever

Er war alles andere als clever in seiner Schulzeit.

Ich wäre gerne so clever wie er.

Er ist clever genug, das Problem zu lösen.

Quelle: landano, Haehnchenpaella, Espi


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von πονηρός -ή -όπονηρός -ή -ό

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15