πολυ-  

  • multi-
    upvotedownvote
  • sehr
    upvotedownvote
  • sehr groß
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... 450.000 ανθρώπους[εκκρεμεί παραπομπή]. Οι δημόσιοι χώροι της πόλης αντηχούσαν τόσο πολύ εξαιτίας των διερχόμενων αρμάτων με τις σιδερένιες ρόδες, που ...

... κατέλαβε την πόλη, άρχισε να προσαρτά στην επικράτειά του ολοένα και περισσότερες περιοχές με τους στρατηγούς του. Ο Δημήτριος βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση ...

... πολιορκούσε την πόλη της Μεσσήνης, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, ωστόσο επιβίωσε. Μετά την ανάρρωσή του εξασφάλισε τη συμμαχία αρκετών πόλεων που στο παρελθόν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

poli-, poly-


Deutsche Synonyme zu: πολυ-

wirklich ausgesprochen extrem sehr was das Zeug hält total voll echt absolut ganz ganz ganz überaus unglaublich über die Maßen super... mega... hyper... äußerst brutal höchst radikal hoch... beträchtlich erheblich immens enorm weit wesentlich allerhand viel eine gehörige Portion deutlich ausnehmend arg ziemlich jede Menge ausgeprägt haushoch tierisch ein gerüttelt Maß ordentlich was allzu ungebührlich ungewöhnlich übertrieben über... unverhältnismäßig sehr sehr mehr als furchtbar verdammt schrecklich auffallend unvergleichlich ungemein erstaunlich verdächtig herzlich (emotional) sehr groß Riesen... Mords... gewaltig Wahnsinns...

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15