πολυ- Adj.  [poli-, poly-]

(749)
(74)
(0)

GriechischDeutsch
Το χρώμα δοκιμαστικού σωλήνα που περιέχει θειικό οξύ και 5 g δείγματος υδρογονωμένου πολυ-1-δεκενίου, ύστερα από ανακίνηση επί 10 λεπτά σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας βρασμού, είναι έως αμυδρά αχυροκίτρινο.nach 10-minütigem Schwenken im kochenden Wasserbad darf ein Reagenzglas mit Schwefelsäure mit einer Probe von 5 g hydriertem Poly-1-decen höchstens eine sehr schwach strohähnliche Färbung aufweisen

Übersetzung bestätigt

Είναι ένα πολύπλοκο μείγμα εκατοντάδων διαφορετικών ενώσεων που περιλαμβάνουν δικαι πολυ-κυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, οι οποίοι είναι πολύ επιβλαβείς για το περιβάλλον και συνιστούν μη αποδεκτό κίνδυνο για τις μελλοντικές γενιές.Kreosot ist ein komplexes Gemisch aus hunderten von verschiedenen Verbindungen, einschließlich biund polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK), die sehr schädlich für die Umwelt sind und ein nicht hinnehmbares Risiko für zukünftige Generationen darstellen.

Übersetzung bestätigt

Τέλος, θα ήθελα να σας αναφέρω πάλι ότι η συμμετοχή της Ευρω-Μεσογειακής κοινοβουλευτικής συγκέντρωσης, ως παρατηρητή σε όλες τις συναντήσεις για την Ένωση για τη Μεσόγειο, είναι πολυ σημαντική και υποστηρίζουμε αυτόν το ρόλο εντός της Ένωσης για τη Μεσόγειο.Ich möchte Ihnen abschließend nochmals sagen, dass die Teilnahme der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer als Beobachterin an allen Treffen der Union für den Mittelmeerraum sehr wichtig ist, und wir unterstützen die Stärkung dieser Rolle innerhalb der Union für den Mittelmeerraum.

Übersetzung bestätigt

Επιπροσθέτως, αξιολογεί την διδασκαλία ως πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των επαγγελματιών στον καλλιτεχνικό και δημιουργικό τομέα, δεδομένου ότι οι καλλιτεχνικές σπουδές που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μιας καριέρας ή ενός επαγγέλματος απαιτούν από τους μαθητές, εκτός από ταλέντο, μια στιβαρή καλλιτεχνική βάση η οποία μπορεί μόνο να αποκτηθεί μέσω πολυ-πειθαρχικής και συστηματικής κατάρτισης.Darüber hinaus misst er der Ausbildung einen sehr hohen Stellenwert für einen erfolgreichen Berufsweg im künstlerischen und kreativen Sektor bei, denn ein Kunststudium, das Wert auf die Entwicklung der Karriere und des künstlerischen Berufsfeldes legt, verlangt von den Studierenden außer Talent auch eine solide kulturelle Basis, die nur durch eine multidisziplinäre und systematische Ausbildung erworben werden kann.

Übersetzung bestätigt

Θεωρούμε πολυ σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή.Wir halten es für sehr wichtig, daß diese Diskussion fortgesetzt wird.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu πολυ.Griechische Definition zu πολυ

πολυ- [podiv] & πολύ- [polí], όταν κατά τη σύνθεση ο τόνος ανεβαίνει στο α' συνθετικό : α' συνθετικό σε σύνθετες λέξεις: 1. σε σύνθετα επίθετα δηλώνει ότι το προσδιοριζόμενο: α. (με β' συνθετικό μππ.) έχει δεχτεί ή υποστεί πολλές φορές αυτό που εκφράζει το β' συνθετικό: πολυαγαπημένος, πολυβασανισμένος, πολυδιαβασμένος, πολυδουλεμένος, πολυπαιγμένος. || συχνά αρνητικά με την έννοια της υπερβολής, όταν νοηματικά το επιτρέπει το β' συνθετικό: πολυκουρντισμένος, πολυπαιγμένος, πολυπλυμένος, πολυτεντωμένος, πολυφορεμένος. β. χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών από τα στοιχεία που εκφράζει το β' συνθετικό: πολυγράμματος, πολυπρόσωπος· πολύπλευρος, πολυσέλιδος, πολυσύλλαβος, πολύτεκνος, πολύστροφος. ANT μονο-, ολιγο-. γ. με β' συνθετικό ρηματικό παράγωγο: πολυμαθής, πολυκάτεχος, πολυλογάς, που έχει μάθει, κατέχει, λέει πολλά. δ. (σε παρατακτική σύνθεση): πολυποίκιλος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback