πολεμώ  Verb  [polemo, polemw]

Ähnliche Bedeutung wie πολεμώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze πολεμώ

... Ο Πρώτος Κρητικός Πόλεμος (205 π.Χ. έως 200 π.Χ.) ήταν εμπόλεμη σύρραξη, που έφερε αντιμέτωπους τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Ε΄, την Αιτωλική Συμπολιτεία ...

... και πιο συγκεκριμένα της περιόδου μεταξύ των Περσικών Πολέμων και του Πελοποννησιακού Πολέμου. Η δύναμη, δόξα και η φήμη την οποία χάρισε στην Αρχαία ...

... αίτια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου η Βρετανία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αυτοκρατορία της. Ο πόλεμος επέφερε τεράστια οικονομική ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze kämpfen

... Sie kämpfen für Freiheit. ...

... Ethnische Minderheiten kämpfen mit Vorurteilen, Armut und Unterdrückung. ...

... Wenn du ewige Ruhe und ewigen Frieden finden willst, ist kämpfen nicht genug: Du musst auch überwinden. ...

Quelle: MUIRIEL, xtofu80, BraveSentry

Grammatik


ΠΟΛΕΜΩ
I fight
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
πολεμάω, πολεμώπολεμάμε, πολεμούμεπολεμιέμαιπολεμιόμαστε
πολεμάςπολεμάτεπολεμιέσαιπολεμιέστε, πολεμιόσαστε
πολεμάει, πολεμάπολεμάν(ε), πολεμούν(ε)πολεμιέταιπολεμιούνται, πολεμιόνται
Imper
fekt
πολεμούσα, πολέμαγαπολεμούσαμε, πολεμάγαμεπολεμιόμουν(α)πολεμιόμαστε, πολεμιόμασταν
πολεμούσες, πολέμαγεςπολεμούσατε, πολεμάγατεπολεμιόσουν(α)πολεμιόσαστε, πολεμιόσασταν
πολεμούσε, πολέμαγεπολεμούσαν(ε), πολέμαγαν, πολεμάγανεπολεμιόταν(ε)πολεμιόνταν(ε), πολεμιούνταν, πολεμιόντουσαν
Aoristπολέμησαπολεμήσαμεπολεμήθηκαπολεμηθήκαμε
πολέμησεςπολεμήσατεπολεμήθηκεςπολεμηθήκατε
πολέμησεπολέμησαν, πολεμήσαν(ε)πολεμήθηκεπολεμήθηκαν, πολεμηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω πολεμήσειέχουμε πολεμήσειέχω πολεμηθείέχουμε πολεμηθεί
έχεις πολεμήσειέχετε πολεμήσειέχεις πολεμηθείέχετε πολεμηθεί
έχει πολεμήσειέχουν πολεμήσειέχει πολεμηθείέχουν πολεμηθεί
Plu
perf
ekt
είχα πολεμήσειείχαμε πολεμήσειείχα πολεμηθείείχαμε πολεμηθεί
είχες πολεμήσειείχατε πολεμήσειείχες πολεμηθείείχατε πολεμηθεί
είχε πολεμήσειείχαν πολεμήσειείχε πολεμηθείείχαν πολεμηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα πολεμάω, θα πολεμώθα πολεμάμε, θα πολεμούμεθα πολεμιέμαιθα πολεμιόμαστε
θα πολεμάςθα πολεμάτεθα πολεμιέσαιθα πολεμιέστε, θα πολεμιόσαστε
θα πολεμάει, θα πολεμάθα πολεμάν(ε), θα πολεμούν(ε)θα πολεμιέταιθα πολεμιούνται, θα πολεμιόνται
Fut
ur
θα πολεμήσωθα πολεμήσουμε, θα πολεμήσομεθα πολεμηθώθα πολεμηθούμε
θα πολεμήσειςθα πολεμήσετεθα πολεμηθείςθα πολεμηθείτε
θα πολεμήσειθα πολεμήσουν(ε)θα πολεμηθείθα πολεμηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω πολεμήσειθα έχουμε πολεμήσειθα έχω πολεμηθείθα έχουμε πολεμηθεί
θα έχεις πολεμήσειθα έχετε πολεμήσειθα έχεις πολεμηθείθα έχετε πολεμηθεί
θα έχει πολεμήσειθα έχουν πολεμήσειθα έχει πολεμηθείθα έχουν πολεμηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να πολεμάω, να πολεμώνα πολεμάμε, να πολεμούμενα πολεμιέμαινα πολεμιόμαστε
να πολεμάςνα πολεμάτενα πολεμιέσαινα πολεμιέστε, να πολεμιόσαστε
να πολεμάει, να πολεμάνα πολεμάν(ε), να πολεμούν(ε)να πολεμιέταινα πολεμιούνται, να πολεμιόνται
Aoristνα πολεμήσωνα πολεμήσουμε, να πολεμήσομενα πολεμηθώνα πολεμηθούμε
να πολεμήσειςνα πολεμήσετενα πολεμηθείςνα πολεμηθείτε
να πολεμήσεινα πολεμήσουν(ε)να πολεμηθείνα πολεμηθούν(ε)
Perfνα έχω πολεμήσεινα έχουμε πολεμήσεινα έχω πολεμηθείνα έχουμε πολεμηθεί
να έχεις πολεμήσεινα έχετε πολεμήσεινα έχεις πολεμηθείνα έχετε πολεμηθεί
να έχει πολεμήσεινα έχουν πολεμήσεινα έχει πολεμηθείνα έχουν πολεμηθεί
Imper
ativ
Presπολέμα, πολέμαγεπολεμάτεπολεμιέστε
Aoristπολέμησε, πολέμαπολεμήστεπολεμήσουπολεμηθείτε
Part
izip
Presπολεμώντας
Perfέχοντας πολεμήσει
InfinAoristπολεμήσειπολεμηθεί
Griechische Definition zu πολεμώ

πολεμώ [polemó] & -άω, -ιέμαι : 1. διεξάγω ή συμμετέχω σε πόλεμο εναντίον κάποιου, συγκρούομαι ενόπλως με κπ.: H Ελλάδα πολέμησε εναντίον της Iταλίας και της Γερμανίας. Σκοτώθηκε πολεμώντας γενναία τον ξένο επιδρομέα. Οι λαοί πολεμούν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους. Οι υπερασπιστές του οχυρού πολέμησαν σαν λιοντάρια. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu πολεμώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15