ποιητής  

  • Dichter
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτός δεν μπορεί να είναι ποιητής.

Αυτός είναι ο ποιητής που γνώρισα στο Παρίσι.

Αυτός είναι ποιητής.

Quelle: ellasevia, ellasevia, ellasevia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

piitis, poihths


Deutsche Synonyme zu: ποιητής

Poet Dichter Reimeschmied (leicht iron.) Verseschmied Lyriker Gedichteschreiber Versschreiber Versemacher Musensohn Dichterling Barde Minnesänger Spielmann Verfasser Schreiber Autor Mann der Feder Schriftsteller Literat Schmock Skribent


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ποιητής ποιητές
Genitiv ποιητή ποιητών
Akkusativ ποιητή ποιητές
Vokativ ποιητή ποιητές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15