{το}  πιάτο Subst.  [piato]

{der}    Subst.
(619)
{das}    Subst.
(326)

Etymologie zu πιάτο

πιάτο italienisch piatto lateinisch platus altgriechisch πλατύς (αντιδάνειο)


GriechischDeutsch
Για να καταδειχθεί ότι τα αναλώσιμα σκεύη για ποτά (φλιτζάνια και ποτήρια), τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης πληρούν το παρόν κριτήριο, πρέπει να παρέχονται στοιχεία συμμόρφωσης με το EN 13432.Als Nachweis dafür, dass Trinkgefäße (Tassen/Becher und Gläser), Teller und Besteck zum einmaligen Gebrauch dieses Kriterium erfüllen, ist ein Beleg dafür vorzulegen, dass EN 13432 eingehalten wird.

Übersetzung bestätigt

Αναλώσιμα σκεύη για ποτά (φλιτζάνια και ποτήρια), πιάτα και μαχαιροπήρουνα χρησιμοποιούνται μόνο εάν κατασκευάζονται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες και εφόσον είναι βιοδιασπώμενα και λιπασματοποιήσιμα, σύμφωνα με το EN 13432.Trinkgefäße (Tassen/Becher und Gläser), Teller und Besteck zum einmaligen Gebrauch sind nur dann zu verwenden, wenn sie aus erneuerbaren Ausgangserzeugnissen hergestellt wurden, biologisch abbaubar sind und gemäß EN 13432 kompostiert werden können.

Übersetzung bestätigt

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα συστήματα κατανάλωσης υγρών (κούπες και ποτήρια), τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης πληρούν αυτό το κριτήριο, υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης προς το πρότυπο EN 13432.Als Nachweis dafür, dass Trinkgefäße (Tassen/Becher und Gläser), Teller und Besteck zum einmaligen Gebrauch dieses Kriterium erfüllen, ist ein Beleg dafür vorzulegen, dass EN 13432 eingehalten wird.

Übersetzung bestätigt

Τα συστήματα κατανάλωσης υγρών (κούπες και ποτήρια), τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης χρησιμοποιούνται μόνο εάν είναι κατασκευασμένα από ανανεώσιμες πρώτες ύλες και είναι βιοαποδομήσιμα και λιπασματοποιήσιμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13432.Trinkgefäße (Tassen/Becher und Gläser), Teller und Besteck zum einmaligen Gebrauch sind nur dann zu verwenden, wenn sie aus erneuerbaren Ausgangserzeugnissen hergestellt wurden, biologisch abbaubar sind und gemäß EN 13432 kompostiert werden können.

Übersetzung bestätigt

Δίσκοι, πιάτα κάθε είδους και φλιτζάνια και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνιTabletts, Schüsseln, Teller, Tassen, Becher und ähnliche Waren, aus Papier oder Pappe

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu πιάτο

πιάτο το [pxáto] : 1. επιτραπέζιο σκεύος στρογγυλού σχήματος στο οποίο σερβίρεται και από το οποίο τρώγεται το φαγητό: Bαθύ / ρηχό / μικρό / μεγάλο / πήλινο πιάτο. Πλένω / σαπουνίζω / σκουπίζω τα πιάτα. Σερβί τσιο πιάτων. (Διακοσμητικό) πιάτο του τοίχου. Έπεσε ένα πιάτο κι έσπασε. Στα λαϊκά κέντρα συνηθίζουν να σπάζουν πιάτα, όταν έρχονται στο κέφι. ΦΡ στο πιάτο, για κτ. που είναι έτοιμο, που έχει ετοιμαστεί από κπ. άλλο: Tα θέλει όλα στο πιάτο, τα θέλει όλα έτοιμα, χωρίς να κοπιάσει ο ίδιος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback