περιστέρι  

  • Taube
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

peristeri


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ περιστέρι περιστέρια
Genitiv περιστεριού περιστεριών
Akkusativ περιστέρι περιστέρια
Vokativ περιστέρι περιστέρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15