περιοριστικός -ή -ό Adj.  [perioristikos -i -o, perioristikos -h -o]

  Adj.
(8)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Ο πίνακας αυτός βασίζεται, χωρίς όμως να είναι λιγότερο περιοριστικός, στον σχετικό κύριο πίνακα βασικού εξοπλισμού (MMEL) (εφόσον υπάρχει) που έχει εγκριθεί από την Αρχή.Diese muss auf der Grundlage der den behördlichen Anforderungen genügenden (MMEL), falls vorhanden, erstellt werden, darf aber nicht weniger einschränkend sein als die MMEL.

Übersetzung bestätigt

ο MEL πρέπει να βασίζεται στον βασικό κατάλογο ελάχιστου εξοπλισμού (MMEL), εφόσον υπάρχει, και δεν πρέπει να είναι λιγότερο περιοριστικός από τον MMEL·die Mindestausrüstungsliste (MEL) muss auf der Grundlage der (MMEL), sofern diese vorhanden ist, erstellt werden und darf nicht weniger einschränkend sein als die MMEL.

Übersetzung bestätigt

Ο πίνακας αυτός βασίζεται, χωρίς όμως να είναι λιγότερο περιοριστικός, στον σχετικό κύριο πίνακα βασικού εξοπλισμού (ΚΠΒΕ) (εφόσον υπάρχει) που έχει εγκριθεί από την Αρχή.Diese muss auf der Grundlage der den behördlichen Anforderungen genügenden (MMEL), falls vorhanden, erstellt werden, darf aber nicht weniger einschränkend sein als die MMEL.

Übersetzung bestätigt

ο MEL πρέπει να βασίζεται στον βασικό κατάλογο ελάχιστου εξοπλισμού (MMEL), εφόσον υπάρχει, και να μην είναι λιγότερο περιοριστικός από τον MMEL·die Mindestausrüstungsliste (MEL) muss auf der Grundlage der (MMEL), sofern diese vorhanden ist, erstellt werden und darf nicht weniger einschränkend sein als die MMEL.

Übersetzung bestätigt

ο ΚΕΕ πρέπει να βασίζεται στον βασικό κατάλογο ελάχιστου εξοπλισμού (ΒΚΕΕ), εφόσον υπάρχει, και δεν πρέπει να είναι λιγότερο περιοριστικός από τον ΒΚΕΕdie Mindestausrüstungsliste (MEL) muss auf der Grundlage der (MMEL), sofern diese vorhanden ist, erstellt werden und darf nicht weniger einschränkend sein als die MMEL.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
eingeengt
restriktiv

Grammatik

  • περιοριστικός (maskulin)
  • περιοριστική (feminin)
  • περιοριστικό (neutrum)


Griechische Definition zu περιοριστικός -ή -ό

περιοριστικός -ή -ό [perioristikós] : που περιορίζει, που μπορεί ή προορίζεται να περιορίσει κτ.: Διατάξεις περιοριστικές της ελευθερίας του ατόμου. Περιοριστικά μέτρα. Περιοριστικοί παράγοντες. περιοριστικά & (λόγ.) περιοριστικώς ΕΠIΡΡ με τρόπο και αποτέλεσμα που περιορίζει: Δρα περιοριστικός -ή -ό.

[λόγ. < ελνστ. περιοριστικός `καθορισμένος΄ σημδ. γαλλ. divmitatif· λόγ. περιοριστικ(ός) -ώς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback