{η}  περιεκτικότητα Subst.  [periektikotita, periektikothta]

{der}    Subst.
(1846)

Etymologie zu περιεκτικότητα

περιεκτικότητα περιεκτικός + -ότητα (Wort verwendet ab 1877) ((Lehnübersetzung) französisch capacité)


GriechischDeutsch
Η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων πιγμέντων σε προσμείξεις ιόντων πρέπει να μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: As 50 ppm· Ba 100 ppm· Cd 50 ppm· Cr 100 ppm· Hg 25 ppm· Pb 100 ppm· Se 100 ppm· Sb 250 ppm· Zn 1000 ppm.Der Gehalt an ionischen Verunreinigungen in den verwendeten Pigmenten darf folgende Werte nicht überschreiten: As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Se 100 ppm, Sb 250 ppm, Zn 1000 ppm.

Übersetzung bestätigt

Η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων βαφών σε προσμείξεις ιόντων πρέπει να μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: Ag 100 ppm· As 50 ppm· Ba 100 ppm· Cd 20 ppm· Co 500 ppm· Cr 100 ppm· Cu 250 ppm· Fe 2500 ppm· Hg 4 ppm· Mn 1000 ppm· Ni 200 ppm· Pb 100 ppm· Se 20 ppm· Sb 50 ppm· Sn 250 ppm· Zn 1500 ppm.Der Gehalt an ionischen Verunreinigungen in den verwendeten Farbstoffen darf die nachfolgend genannten Werte nicht überschreiten: Ag 100 ppm, As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2500 ppm, Hg 4 ppm, Mn 1000 ppm, Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm, Zn 1500 ppm.

Übersetzung bestätigt

περιεκτικότητα πετρελαίου σε S: ISO 8754S-Gehalt in Öl ISO 8754

Übersetzung bestätigt

περιεκτικότητα άνθρακα σε S: ISO 351.S-Gehalt in Kohle ISO 351.

Übersetzung bestätigt

Η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων πιγμέντων σε προσμείξεις μεταλλικών ιόντων δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: As 50 ppm· Ba 100 ppm· Cd 50 ppm· Cr 100 ppm· Hg 25 ppm· Pb 100 ppm· Se 100 ppm· Sb 250 ppm· Zn 1000 ppm.Der Gehalt an ionischen Verunreinigungen in den verwendeten Pigmenten darf folgende Werte nicht übersteigen: As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Se 100 ppm Sb 250 ppm, Zn 1000 ppm.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher BedeutungGriechische Definition zu περιεκτικότητα

περιεκτικότητα η [periektikótita] : 1. η ποσότητα την οποία περιέχει ή μπορεί να περιέχει κτ. μέσα του: H περιεκτικότητα του μεταλλεύματος σε χαλκό είναι 7%, η ποσότητα χαλκού που περιέχεται στο μετάλλευμα. Mικρή / μεγάλη / υψηλή / χαμηλή περιεκτικότητα. || χωρητικότητα (δοχείου κτλ.). [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback