παρκάρω Verb  [parkaro, parkarw]

(70)
  Verb
(70)

Erklärung zu παρκάρω

In der Regel gehören griechische Verben die auf -άρω Enden zur neugriechischen Umgangssprache und werden aus Fremdwörtern gebildet.

Etymologie zu παρκάρω

παρκάρω französisch parquer


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu παρκάρω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
παρκάρωπαρκάρουμε, παρκάρομε
παρκάρειςπαρκάρετε
παρκάρειπαρκάρουν(ε)
Imper
fekt
πάρκαρα, παρκάριζαπαρκάραμε
πάρκαρες, παρκάριζεςπαρκάρατε
πάρκαρε, παρκάριζεπάρκαραν, παρκάραν(ε), παρκάριζαν
Aoristπάρκαρα, παρκάρισαπαρκάραμε
πάρκαρες, παρκάρισεςπαρκάρατε
πάρκαρε, παρκάρισεπάρκαραν, παρκάραν(ε), παρκάρισαν
Per
fekt
έχω παρκάρειέχουμε παρκάρει
έχεις παρκάρειέχετε παρκάρει
έχει παρκάρειέχουν παρκάρει
Plu
per
fekt
είχα παρκάρειείχαμε παρκάρει
είχες παρκάρειείχατε παρκάρει
είχε παρκάρειείχαν παρκάρει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παρκάρωθα παρκάρουμε, θα παρκάρομε
θα παρκάρειςθα παρκάρετε
θα παρκάρειθα παρκάρουν(ε)
Fut
ur
θα παρκάρωθα παρκάρουμε, θα παρκάρομε
θα παρκάρειςθα παρκάρετε
θα παρκάρειθα παρκάρουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παρκάρειθα έχουμε παρκάρει
θα έχεις παρκάρειθα έχετε παρκάρει
θα έχει παρκάρειθα έχουν παρκάρει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παρκάρωνα παρκάρουμε, να παρκάρομε
να παρκάρειςνα παρκάρετε
να παρκάρεινα παρκάρουν(ε)
Aoristνα παρκάρωνα παρκάρουμε, να παρκάρομε
να παρκάρειςνα παρκάρετε
να παρκάρεινα παρκάρουν(ε)
Perfνα έχω παρκάρεινα έχουμε παρκάρει
να έχεις παρκάρεινα έχετε παρκάρει
να έχει παρκάρεινα έχουν παρκάρει
Imper
ativ
Presπαρκάρε, παρκάριζεπαρκάρετε
Aoristπαρκάρε, παρκάρισεπαρκάρετε
Part
izip
Presπαρκάροντας
Perfέχοντας παρκάρει
InfinAoristπαρκάρει

Griechische Definition zu παρκάρω

παρκάρω [parkáro] -ομαι & παρκέρνω [parérno] -ομαι : σταθμεύω ένα όχημα σε μια θέση, εκτελώντας τους κατάλληλους ελιγμούς: Πού έχεις παρκάρει; Ψάχνω να βρω θέση / χώρο για να παρκάρω. Παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Mην παρκάρετε στην είσοδο του γκαράζ.

[ιταλ. parcar(e) < γαλλ. parquer· παρκ(άρω) μεταπλ. -έρνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback