παρεμπιπτόντως Adv.  [parebiptontos, parempiptontws]

(684)
  Adj.
(9)

Etymologie zu παρεμπιπτόντως

παρεμπιπτόντως altgriechisch παρεμπίπτων + -ως, μετοχή ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος παρεμπίπτω ((Lehnübersetzung) (γαλλικά) incidemment) Λέξη που πρωτοαπαντά στους Ελληνικούς Κώδικες το 1894 (Κουμανούδης Στέφανος, Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών, τ. Β, σελ. 782)


GriechischDeutsch
4.1 Η ΕΟΚΕ εκτιμά, παρεμπιπτόντως, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι, εν μέρει για λόγους υγείας, ότι ο απώτερος στόχος είναι μια σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία.4.1 Nach Auffassung des EWSA – wie übrigens auch der Europäischen Kommission und vieler weiterer Interessenträger besteht auch aus gesundheitlichen Gründen das ultimative Ziel darin, nur nahezu schwefelfreie Schiffskraftstoffe einzusetzen.

Übersetzung bestätigt

4.1 Η ΕΟΚΕ εκτιμά, παρεμπιπτόντως, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι, εν μέρει για λόγους υγείας, ότι ο απώτερος στόχος είναι μια σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία.4.1 Nach Auffassung des EWSA – wie übrigens auch der Europäischen Kommission und vieler weiterer Interessenträger – besteht auch aus gesundheitlichen Gründen das ultimative Ziel darin, nur nahezu schwefelfreie Schiffskraftstoffe einzusetzen.

Übersetzung bestätigt

Η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιμο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της κατάστασης των ευάλωτων ομάδων ταξιδιωτών, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και στα δικαιώματα των επιβατών, τα οποία παρεμπιπτόντως ποικίλλουν ανά τρόπο μεταφοράς.Besondere Aufmerksamkeit muss der Verbesserung der Situation schutzbedürftiger Reisender wie Menschen mit Behinderungen, den – übrigens verkehrsträgerspezifischen – Fahrgastrechten, den Verpflichtungen der Anbieter gegenüber den Fahrgästen und umgekehrt sowie den Rechtsverhältnissen zwischen den Anbietern selbst, auch in Bezug auf die Fahrgastrechte, gewidmet werden.

Übersetzung bestätigt

Στην γνωμοδότηση δεν αναφέρεται η σελίδα· προσωπική όμως έρευνα αποδεικνύει ότι ο αριθμός 3,5 αναφέρεται μόνο μία φορά στη σελίδα 33 τελευταία περίοδο και σελίδα 34 πρώτη περίοδος (παρεμπιπτόντως, η αναφορά δεν είναι τόσο εντυπωσιακή, δεδομένου ότι τα ιδιωτικά αυτοκίνητα έχουν μήκος γύρω στα 4 5 μέτρα ενώ τα βαρέα φορτηγά οχήματα έχουν μήκος γύρω στα 16,5 με 18,75 μ.)Eigene Nachforschungen haben ergeben, dass die Angabe "3,5" nur ein einziges Mal, und das auf Seite 33 im letzten Spiegelstrich der Auf­zählung bis auf Seite 34 Satz 1, in folgendem Zitat auftaucht (was übrigens nicht weiter verwun­derlich ist in Anbetracht der Tatsache, dass PKW ca. 4 bis 5 Meter Straßenfläche einnehmen und LKW ca. 16,5 bis 18,75 Meter):

Übersetzung bestätigt

Η Εσθονία, παρεμπιπτόντως, εξυγίανε τα δημόσια οικονομικά της (μείωση των μισθών του δημόσιου τομέα) και έχει σήμερα προϋπολογισμό με πλεόνασμα.Estland hat übrigens seine öffentlichen Finanzen konsolidiert (durch Verringerung der Einkommen im Öffentlichen Dienst) und hat heute einen Haushaltsüberschuss.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
μία που το 'φερ' ο λόγος
μία που το φέρνει ο λόγος
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu παρεμπιπτόντως.Griechische Definition zu παρεμπιπτόντως

παρεμπιπτόντως [parembiptóndos] επίρρ. τροπ. : κατά τρόπο που παρεμβάλλεται στο κύριο θέμα, στην κύρια δραστηριότητα κάποιου, παρενθετικά, συμπτωματικά ή τυχαία: Mιλώντας για κάποιο άσχετο θέμα αναφέρθηκε παρεμπιπτόντως και στην προσωπική του περίπτωση.

[λόγ. μεε. παρεμπιπτοντ- < ελνστ. παρεμπίπτω `υπεισέρχομαι΄ -ως μτφρδ. γαλλ. incidemment]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback