{η}  παραλία Subst.  [paralia]

{der}    Subst.
(4334)
{die}    Subst.
(139)
{die}    Subst.
(11)
{die}    Subst.
(10)
{der}    Subst.
(9)
{die}    Subst.
(1)

Etymologie zu παραλία

παραλία altgriechisch παραλία, substantiviertes Femininum des Adjektivs: παράλιος παρά + ἅλς


GriechischDeutsch
του κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να επικάθονται σε παραλίες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.in Kapitel 89, wenn sie ihrer Beschaffenheit nach dazu bestimmt sind, sich über dem Wasser fortzubewegen, auch wenn sie am Strand oder auf Landungsbrücken landen oder sich über Eisflächen fortbewegen können.

Übersetzung bestätigt

1.10 Η παροχή οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης σε χώρες της Νότιας Ασίας για τη βελτίωση των εγκαταστάσεών τους – τουλάχιστον για την αντικατάσταση των εργασιών που πραγματοποιούνται σε παραλίες με ελεγχόμενες εργασίες χειρισμού σε προβλήτες και ναυπηγικές δεξαμενές και για την εξασφάλιση καλύτερων εγκαταστάσεων ασφάλειας και μεταγενέστερης διαχείρισης αποβλήτων – θα μετριάσει ορισμένα από τα σημαντικότερα προβλήματα.1.10 Mit finanziellem und technischem Beistand für die Staaten Südasiens zur Verbesserung ihrer Abwrackeinrichtungen, sodass zumindest die Abwrackungen nicht mehr am Strand ausge­führt werden, sondern an der Pier oder im Trockendock, wo es Auffangvorrichtungen gibt, und durch die Bereitstellung besserer Sicherheitseinrichtungen und Anlagen zur anschließen­den Abfallbehandlung könnten einige der gröbsten Missstände beseitigt werden.

Übersetzung bestätigt

εξοπλισμός αθλοπαιδιών στην παραλία και στην ύπαιθρο όπως βόλοι, croquet, frisbee, βόλεϊ και φουσκωτές βάρκες, σχεδίες και πισίνες,Artikel für Strand‑ und Freiluftspiele wie Boule, Krocket, Frisbee, Volleyball sowie aufblasbare Boote, Flöße und Schwimmbecken,

Übersetzung bestätigt

Η διάλυση πλοίων σε παραλίες δεν επιτρέπει τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, οπότε η χειρωνακτική εργασία παραμένει σημαντικό στοιχείο του κόστους.Bei der Abwrackung am Strand kann kein schweres Gerät eingesetzt werden, weshalb die menschliche Arbeitskraft einer der größten Kostenpunkte bleibt;

Übersetzung bestätigt

Τα προβλήματα που προκύπτουν, όταν τα καλοκαίρια είναι βροχερά, είναι ορισμένες φορές δισεπίλυτα για τις παραλίες που επηρεάζονται από ποταμούς ή από περιοχές απορροής με υψηλή πυκνότητα εκτρεφόμενων ζώων.Dadurch entstehen Probleme, die insbesondere bei einem verregneten Sommer Schwierigkeiten verursachen können, wenn an einem bestimmten Strand die Auswirkungen eines Flusses oder eines Gebietes mit intensiver Viehhaltung spürbar sind.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu παραλία

παραλία η [paralía] : τμήμα, ζώνη ξηράς που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα· (πρβ. ακτή): H παραλία της Θεσσαλονίκης / του Bόλου. Πήγαμε βόλτα στην παραλία. Tα καταστήματα της παραλίας έχουν μεγάλη κίνηση το καλοκαίρι.

[λόγ. < αρχ. παραλία (ενν. χώρα)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback