παραβλέπω  Verb  [paravlepo, parablepw]

Ähnliche Bedeutung wie παραβλέπω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze παραβλέπω

... ένας από τους μεγαλύτερους λογίους του Καθολικισμού, που όμως συχνά παραβλέπεται. Προώθησε την επιστημονική εκπαίδευση, την τέχνη Μπαρόκ, αναζωογόνησε ...

... από τα λαμπρότερα σφαιρωτά σμήνη στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά συνήθως παραβλέπεται εξαιτίας της εγγύτητάς του στο λαμπρότερο και εντυπωσιακότερο Μεσιέ 13 ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze übersehen

... Klugheit ist die Kunst zu erkennen, was man übersehen muss. ...

... Obwohl das Standlicht eingeschaltet war, wurde der geparkte Wagen von einem Autofahrer übersehen und gerammt. ...

... Die Kunst weise zu sein ist, die Kunst zu wissen, was man übersehen hat. ...

Quelle: Esperantostern, PeterR, Esperantostern

Grammatik

Noch keine Grammatik zu παραβλέπω.
Griechische Definition zu παραβλέπω

παραβλέπω· επαραβλέπω.

1)
α) Στραβοκοιτάζω, κοιτάζω κάπ. με κακές προθέσεις, εχθρικά:
(Προδρ. IV 528), (Συναξ. γαδ. 17
β) παραφυλάω, παραμονεύω κάπ.:
εμίσαν τον εκείνον και επαράβλεπέν τον να του κακοποιήσει (Ασσίζ. 1127).
2)
α) Περιφρονώ κ.:
(Διγ. Z 1932
να παραβλέψεις το κακόν και το καλόν να ποίσεις (Αλφ. 1452
β) αδιαφορώ, δεν ασχολούμαι με κάπ.:
τους μεν άλλους πάντας παρέβλεπεν (ενν. ο Βαϊμούντος), εγύρευε δε τον δούκα (Κομνηνής Άννας Μετάφρ. 112· Ιστ. Ηπείρ. X13
γ) παραμελώ κάπ., δε φροντίζω γι’ αυτόν:
δεν εκάμετε καλά … να παραβλέπετε και να καταφρονείτε την … αδελφήν σας (Ευγ. Γιαννούλη, Επιστ. 18331
δ) αψηφώ, δεν υπολογίζω κάπ. ή κ.:
την καύσιν επαρείδασι … και ενδυμένοι τ’ άρματα εις πόλεμον σεβαίναν (Κορων., Μπούας 57· Αλφ. (Μπουμπ.) I 54
 
ε1) (προκ. για όρκο) αθετώ, παραβαίνω:
(Διγ. Άνδρ. 33123
ε2) (αμτβ.) παρεκτρέπομαι· παρανομώ:
Ενικήθη ουν ο λογισμός μου εις την αμαρτίαν και επαρείδα (Διγ. Άνδρ. 39617).
3) Προστατεύω, φυλάγω, φρουρώ κάπ. ή κ.:
το ρήγα επαραβλέπασιν εις έτοια χρεία μεγάλη (Ερωτόκρ. Δ́ 1134· Μορεζίν., Κλίνη Σολομ. 451), (Ερωτόκρ. Δ́ 1973).
[αρχ. παραβλέπω. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu παραβλέπω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15