{η}  παπαδιά Subst.  [papadia, papathia]

(0)

Etymologie zu παπαδιά

παπαδιά Koine-Griechisch παπαδία παπάς


GriechischDeutsch
Θέλεις να δεις μερικές "παπαδιές";OK, Sie wollen Kuhfäkalien?

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
πρεσβυτέρα
ιέρεια
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu παπαδιά

παπαδιά η [papaδjá] : η γυναίκα παπά, η πρεσβυτέρα.

[ελνστ. παπαδία (< παπάς) με συνίζ. για αποφυγή της χασμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback