πανούργος Adj.  [panurgos, panurros, panoyrgos]

  Adj.
(7)
  Adj.
(3)
  Adj.
(2)
(0)

Etymologie zu πανούργος

πανούργος altgriechisch πανοῦργος


GriechischDeutsch
Ο Ντάιερ είναι πανούργος, θα είχε συνεργό.Dyer ist zu schlau, um selbst zu kommen. Hatte wohl einen Komplizen.

Übersetzung nicht bestätigt

Είσαι πανούργος.Du bist schlau.

Übersetzung nicht bestätigt

Αυτός ο Φουσέ είναι πανούργος.Dieser Fouchet ist sehr schlau.

Übersetzung nicht bestätigt

Ο φονιάς ήταν πανούργος.Der Mörder war schlau...

Übersetzung nicht bestätigt

Πού είναι πανούργος; Στην προστυχιά!Worin schlau als in Schurkerei?

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu πανούργος.Griechische Definition zu πανούργος

πανούργος, επίθ.· πάνουργος.

α) Δόλιος, πονηρός, πανούργος:
(Βακτ. αρχιερ. 182), (Δούκ. 16111
β) επιτήδειος, έξυπνος, πολυμήχανος:
(Χρον. Τόκκων 2080), (Δούκ. 22918).
[αρχ. επίθ. πανούργος. Ο τ. από μετρ. αν. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback