παιγνίδιον  

  • spielen
    upvotedownvote
  • Trick
    upvotedownvote
  • unterhaltende Tätigkeit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Α. Μόρφυ εισήγαγεν ως τακτικόν γύμνασμα το παρά τοις Άγγλοις σύνηθες παιγνίδιον Foot Ball, εξασκουμένων των μελών του Συλλόγου δις ή τρις της εβδομάδος ...

... Α. Μόρφυ εισήγαγεν ως τακτικόν γύμνασμα το παρά τοις Άγγλοις σύνηθες παιγνίδιον Foot Ball, εξασκουμένων των μελών του Συλλόγου δις ή τρις της εβδομάδος ...

... υπουργείον τούτο, πόσον εταράχθη και πόσον έφριξε. Διότι ποίον είναι το παιγνίδιον των χαρτίων και ποία κακά προξενεί είναι περιττόν να αποδείξωμεν. Αλλά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pegnidion, pernidion, pegnithion, paignidion


Deutsche Synonyme zu: παιγνίδιον

spielen tippen wetten zocken auf etwas setzen geben zum Besten geben vortragen (Theaterstück) aufführen musizieren Musik machen Kniff Volte Winkelzug Trick Kabinettstück Kabinettstückchen List Hinterlist Tücke Finte Streich Masche Tour Muster Vorgehensweise Spiel(chen)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15