παγκόσμιος -α -ο Adj.  [pagkosmios -a -o]

  Adj.
(131)
(93)
  Adj.
(21)

GriechischDeutsch
Επί παραδείγματι, το 2005, ο κύκλος εργασιών της FagorBrandt και της Fagor Electrodomésticos από κοινού ανερχόταν τουλάχιστον σε 2 δισεκατ. ευρώ, ενώ ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών των μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών της Whirlpool, Electrolux, BSH και Indesit εκφρασμένος σε ευρώ ανερχόταν αντιστοίχως σε 11,8 δισεκατ., 10,8 δισεκατ., 7,3 δισεκατ. και 3,1 δισεκατ.Im Jahr 2005 betrug der Umsatz von FagorBrandt und Fagor Electrodomésticos zusammengenommen zum Beispiel weniger als 2 Mrd. EUR, während der Umsatz, den Whirlpool, Electrolux, BSH und Indesit weltweit mit großen Elektrohaushaltsgeräte erzielen, in Euro umgerechnet 11,8 Mrd., 10,8 Mrd., 7,3 Mrd. bzw. 3,1 Mrd. betrug.

Übersetzung bestätigt

Η Βραζιλία θεωρείται ως ο πρώτος παγκόσμιος παραγωγός αυτής της πρώτης ύλης (ινών σιζάλ) το δε κόστος του εργατικού δυναμικού στη χώρα αυτή είναι το 1/3 κόστους στην Πορτογαλία.Mit dieser Investition will CORDEX seine Herstellung von Sisalprodukten steigern und die kostengünstigen Rohstoffe und Arbeitskräfte in Brasilien nutzen. Brasilien gilt als weltweit führender Produzent dieses Rohstoffes (Sisalfaser), und die Kosten für Arbeitskräfte betragen in diesem Land etwa ein Drittel der Kosten in Portugal.

Übersetzung bestätigt

Ο αριθμός CAS είναι ένας παγκόσμιος κωδικός που καθιστά δυνατή την αναγνώριση των χημικών ουσιών.Die CAS-Nummer ist ein weltweit angewandter Code zur Identifizierung von chemischen Stoffen.

Übersetzung bestätigt

Αν και ο RHI είναι παγκόσμιος όμιλος που διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής στη ΛΔΚ υπό μορφή χωριστού νομικού προσώπου, συνεχίζει να παράγει τη μεγάλη πλειονότητα τούβλων μαγνησίας στις κοινοτικές εγκαταστάσεις παραγωγής, πριν τα διαθέσει στην κοινοτική αγορά.Die Tatsache, dass es sich bei RHI um eine weltweit tätige Unternehmensgruppe handelt, die über eine Produktionsstätte in der VR China mit separater Rechtspersönlichkeit verfügt, ändert nichts daran, dass RHI den weitaus größten Teil seiner auf dem Gemeinschaftsmarkt verkauften Magnesia-Steine in seinen Produktionsstätten in der Gemeinschaft herstellt.

Übersetzung bestätigt

Επομένως, στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδείκνυται να εκληφθεί ως βάση για τη σύγκριση της σχετικής σπουδαιότητας εκάστης επιχείρησης στην οικεία αγορά ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών με αντικείμενο το υπό εξέταση προϊόν κατά το τελευταίο πλήρες έτος της παράβασης (1995).Im vorliegenden Fall hält es die Kommission für angemessen, die relative Bedeutung der Unternehmen auf dem fraglichen Produktmarkt an dem im letzten vollständigen Jahr der Zuwiderhandlung (1995) weltweit erzielten Umsatz mit dem Produkt zu messen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • παγκόσμιος (maskulin)
  • παγκόσμια (feminin)
  • παγκόσμιο (neutrum)


Griechische Definition zu παγκόσμιος -α -ο

παγκόσμιος, επίθ.

1)
α) Που ανήκει ή αναφέρεται σ’ όλη τη γη, σ’ όλους τους τόπους:
εγίνετο λοιμική νόσος παγκόσμιος (Byz. Kkeinchron. Á 26190· Σφρ., Χρον. 9423
(σε μεταφ.):
Διαβολεύς γαρ άνθρωπος … φυσά, τινάσσει κύματα τῃ παγκοσμίῳ σκάφει (Μανασσ., Ποίημ. ηθ. 404
β) που αφορά όλους τους ανθρώπους, πανανθρώπινος:
(Γλυκά, Αναγ. 89
ο λόγος του Θεού ενεδύθη την ανθρωπείαν φύσιν, ίνα … δυνηθεί κατορθώσαι το παγκόσμιον αγαθόν (Ιστ. πατρ. 8715).
2) Περίτεχνα στολισμένος:
στέφανον τον παγκόσμιον … συντεθειμένον εκ χρυσού, λίθων τιμιοτάτων (Διγ. Gr 1669).
[μτγν επίθ. παγκόσμιος. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback