{ο}  πάπας Subst.  [papas]

{der}    Subst.
(57)
{der}    Subst.
(0)
{der}  
Pfaffe (ugs.)
  Subst.
(0)
{der}  
Pope (ugs.)
  Subst.
(0)

GriechischDeutsch
(HU) Κύριε Πρόεδρε, όταν ο πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' μίλησε στους επισκόπους της Ουγγαρίας σχετικά με τη βαριά κληρονομιά της μακράς περιόδου της κομμουνιστικής διακυβέρνησης, υπήρξε εξαιρετικά εύστοχος.(HU) Herr Präsident! Wenn Papst Benedikt XVI. vor den ungarischen Bischöfen vom schweren Erbe der langen Ära der kommunistischen Herrschaft sprach, so waren seine Worte nur allzu treffend.

Übersetzung bestätigt

Ο αλησμόνητος, σπουδαίος πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β' είχε επισημάνει ότι, πάνω απ' όλα, πρέπει να παρέχεται εξιλέωση, η δυνατότητα συμφιλίωσης.Der unvergessliche, große Papst Johannes Paul II. hat vor allem darauf hingewiesen, dass die Wiedergutmachung, die Chance auf Versöhnung möglich sein müssen.

Übersetzung bestätigt

Αυτή η ελευθερία είναι επίσης ένας δρόμος προς την ειρήνη, όπως ανέφερε ο πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' στο μήνυμα του την 1η Ιανουαρίου.Diese Freiheit ist auch ein Weg zum Frieden, wie Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache am 1. Januar sagte.

Übersetzung bestätigt

τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γιατί δεν μιλάει κατ 'ευθείαν το μήκος του πίνακα το έκανα πριν τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δείτε δεν το κάνει αν πιστεύουμε στο νόμο της αδράνειας αλλά πρέπει να πιστέψουμε ότι υπάρχει μια ανισορροπία δύναμης να μεταβάλει την ταχύτητα του δοχείου αλλά αυτό είναι σχεδόν πάπας τριβή κλειδαριές έτσι τι μπορεί να ασκεί αυτή τη μονομερή ανταποκριτής αν και που θα παρακολουθήσει την κίνηση αυτή τη φορά μέσα από μια φωτογραφική μηχανή η οποία καθορίζεται σε πλαίσιο της γης αναφοράςwas passiert diesmal warum nicht die reden gerade über den Tisch Ich habe es vor Wie Sie sehen können es nicht wenn wir glauben, in dem Gesetz der Trägheit aber wir müssen daran glauben, dass es eine unausgeglichene Kraft um die Geschwindigkeit des Topfes verändern aber dies Papst ist nahezu reibungsfreie Schleusen so was kann Ausüben dieses unausgeglichene Korrespondenten aber, dass Sie beobachteten die Bewegung dieses Mal durch eine Kamera, die in befestigt ist der Erde Bezugsrahmen

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu πάπας

πάπας ο [pápas] : τίτλος που φέρει ο αρχιεπίσκοπος Ρώμης, ο οποίος είναι συγχρόνως και ο ηγέτης της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας· ποντίφικας: Tο αλάθητο / το πρωτείο του πάπα. Συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Kωνσταντινουπόλεως. (έκφρ.) έπιασε / κρατάει τον πάπα από τα γένια, για κπ. που καυχιέται χωρίς να το αξίζει. || τιμητικός τίτλος που φέρει ο πατριάρχης Aλεξανδρείας: Πάπας και Πατριάρχης Aλεξανδρείας και πάσης Aφρικής.

[αντδ. < μσνλατ. papa < ελνστ. πάπας `επίσκοπος, και ιδιαίτερα της Ρώμης΄ < αρχ. πάππας `μπαμπάς΄ (λ. νηπιακή) (πρβ. παπάς)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback