{ο}  πάπα Subst.  [papa]

{der}    Subst.
(41)
{der}    Subst.
(0)

GriechischDeutsch
Στη Ρώμη έχετε μια πάπα Ιησουίτης που ακολουθεί μια ατζέντα που θα σοκάρει και απεχθάνονται τους περισσότερους από εσάς.In Rom haben Sie einen Jesuiten-Papst, der eine Tagesordnung folgt die und verabscheuen die meisten von euch schockieren würde.

Übersetzung nicht bestätigt

Ο Σβιατοπλούκ πιεζόμενος από δύο ιερείς, τον Γερμανό Βίχιγκ και τον Ιταλό Ιωάννη, απευθύνθηκε στον πάπα Ιωάννη τον Η', διότι επεδίωκε να μεταθέσει σε άλλον το βάρος οποιασδήποτε ενέργειας.Von zwei Geistlichen, dem deutschen Viching und dem italienischen Johannis gedrängt, wendete sich Swatopluk an den Papst Johannes VIII., um jemand anderem die Last all jener Tätigkeiten zu übertragen.

Übersetzung nicht bestätigt

Στο Ταιζέ έρχονται επίσης υπεύθυνοι Εκκλησιών, έτσι η κοινότητα υποδέχθηκε τον πάπα Ιωάννη-Παύλο Β΄, τέσσερεις αρχιεπισκόπους του Καντέρμπουρι, ορθόδοξους μητροπολίτες, τους δεκατέσσερις λουθηρανούς επισκόπους της Σουηδίας και πολλούς πάστορες από όλο τον κόσμο.Papst Johannes Paul II., die letzten vier Erzbischöfe von Canterbury, orthodoxe Metropoliten, die vierzehn lutherischen Bischöfe Schwedens sowie zahllose Priester und Pastoren aus der ganzen Welt.

Übersetzung nicht bestätigt

Αν και είχα γίνει καθολική σε ένα δήμο, ο όποιος διακατεχόταν από ακραίο μοντερνισμό, τώρα βρισκόμουν σε μία κοινότητα, οπού την αγάπη για τον πάπα και την υπακοή σε αυτόν την έγραφαν με κεφαλαία γράμματα.War ich in einer extrem modernistisch geprägten Gemeinde katholisch geworden, so befand ich mich nun in einer Gemeinschaft, in der die Liebe zum Papst und der Gehorsam ihm gegenüber groß geschrieben wurde.

Übersetzung nicht bestätigt

Εάν σχηματίστηκε κυτταρίτιδα στον πάπα, υπάρχει μια πιθανότητα ότι αυτός ο λόγος είναι μια μικρή σωματική δραστηριότητα ή καθιστική εργασία.Wenn Cellulite auf dem Papst gebildet wurde, besteht die Möglichkeit, dass der Grund dafür eine kleine körperliche Aktivität oder sitzende Arbeit ist.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu πάπα.

Singular

Plural

Nominativder Pfarrer

die Pfarrer

Genitivdes Pfarrers

der Pfarrer

Dativdem Pfarrer

den Pfarrern

Akkusativden Pfarrer

die Pfarrer
Griechische Definition zu πάπα

πάπα ο, βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback