πάντα  

  • immer
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτή με πιστεύει πάντα.

Ο τελευταίος την πληρώνει πάντα.

Κατακρίνει τους πάντες και τα πάντα.

Quelle: ellasevia, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

panta


Deutsche Synonyme zu: πάντα

immer und ewig immerdar immer ständig allzeit perpetuierlich fortwährend kontinuierlich immerwährend perpetuell stets stets und ständig alleweil konstant persistent stetig in Zeit und Ewigkeit immer nur allweil

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15