πάγων    [pagon, paron, pagwn]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu πάγων

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie πάγων

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung


Grammatik

Noch keine Grammatik zu πάγων.Griechische Definition zu πάγων

πάγων ο.

Πάγος:
νερόν … κρύον ως ο πάγων (Λίβ. (Lamb.) N 368).
[<ουσ. πάγος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback