ουλάκης  

  • Briefträger
    upvotedownvote
  • Postbote
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... επικρατήσει το τοπωνύμιο Μπεγουλάκι όνομα όπου προέρχεται από τον Μπέη Ουλάκ Τούρκο, γαιοκτήμονα που του ανήκε η περιοχή την περίοδο της Τουρκοκρατίας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ulakis, oylakhs


Synonyme zu: ουλάκης

αγγελιοφόρος

ταχυδρόμος


Deutsche Synonyme zu: ουλάκης

Briefträger Zusteller Briefzusteller Postbote Postmann Postzusteller Postler Mann mit der Post Frau mit der Post Postillon

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15