{η}  οροφή Subst.  [orofi, orofh]

{die}    Subst.
(207)

Etymologie zu οροφή

οροφή altgriechisch ὀροφή ἐρέφω


GriechischDeutsch
Ματ χρώματα εσωτερικής χρήσης (τοίχοι/οροφές) (στιλπνότητα < 25 στους 60 °)Innenanstriche für Wände und Decken (matt) (Glanzmaßzahl < 25 Einheiten im 60 ° Messwinkel)

Übersetzung bestätigt

Στιλπνά χρώματα εσωτερικής χρήσης (τοίχοι/οροφές) (στιλπνότητα > 25 στους 60 °)Innenanstriche für Wände und Decken (glänzend) (Glanzmaßzahl > 25 Einheiten im 60 ° Messwinkel)

Übersetzung bestätigt

εσωτερικά τελειώματα όπως οροφές, ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητά χωρίσματα κ.λπ.Einbau von Decken, Wandvertäfelungen, beweglichen Trennwänden u. ä. Innenausbauarbeiten

Übersetzung bestätigt

Σε γενικές γραμμές, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς που είναι τοποθετημένοι σε οροφές απέχουν τουλάχιστον 0,5 μέτρα από τα διαφράγματα.Im Allgemeinen müssen Feuermelder, die sich an der Decke befinden, mindestens 0,5 Meter von den Schotten entfernt sein.

Übersetzung bestätigt

Κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμική ύληHourdis, Deckenziegel und andere Ziegel aus keramischen Stoffen: geformte Bauteile mit horizontaler Lochung für Decken

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
ταβάνι
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Decke
Tuch
ÜberzugGriechische Definition zu οροφή

οροφή η [orofí] : 1α. η άνω οριζόντια επιφάνεια που καλύπτει εσωτερικά ένα δωμάτιο ή γενικά τους χώρους ενός κτιρίου· ταβάνι: οροφή διακοσμημένη με γύψινες κατασκευές. || στέγη: Kινητή οροφή. β. για την άνω επιφάνεια άλλων χώρων: H οροφή του βαγονιού / του λεωφορείου. Σταλακτίτες κρέμονται από την οροφή της σπηλιάς. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback