ομόφωνος -η -ο Adj.  [omofonos -i -o, omofwnos -h -o]

  Adj.
(2)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο γεύμα διαπιστώθηκε ομόφωνος συμφωνία προς τα πορίσματα της Coreper για την αναθεώρηση της Σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τις εξαγωγές αποβλήτων.Am Nachmittag stimmte der Rat einstimmig den COREPER-Schlußfolgerungen über die Überarbeitung der Konvention von Basel über die Ausfuhr von Abfällen zu.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ομόφωνος (maskulin)
  • ομόφωνη (feminin)
  • ομόφωνο (neutrum)

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback