οδύρομαι Verb  [odirome, othirome, odyromai]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu οδύρομαι

οδύρομαι Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu οδύρομαι

Medio-Passiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
οδύρομαιοδυρόμαστε
οδύρεσαιοδύρεστε, οδυρόσαστε
οδύρεταιοδύρονται
Imper
fekt
οδυρόμουν(α)οδυρόμαστε
οδυρόσουν(α)οδυρόσαστε
οδυρόταν(ε)οδύρονταν
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα οδύρομαιθα οδυρόμαστε
θα οδύρεσαιθα οδύρεστε, θα οδυρόσαστε
θα οδύρεταιθα οδύρονται
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να οδύρομαινα οδυρόμαστε
να οδύρεσαινα οδύρεστε, να οδυρόσαστε
να οδύρεταινα οδύρονται
Imper
ativ
Presοδύρεστε
Part
izip
PresοδυρόμενοςGriechische Definition zu οδύρομαι

οδύρομαι [oδírome] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) : (λόγ.) κλαίω γοερά, συνήθ. στην έκφραση κλαίω και οδύρομαι, επιτατικά, κλαίω απαρηγόρητα.

[λόγ. < αρχ. ὀδύρομαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback