ξεπετώ Verb  [ksepeto, ksepetw]

  Verb
(0)

Etymologie zu ξεπετώ

Μην τα ξεπετάς τα κείμενα χωρίς να ρίχνεις δεύτερη ματιά, ο άλλος δίνει 2 ευρώ για να διαβάσει την εφημερίδα


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
aufjagen
aufscheuchenGriechische Definition zu ξεπετώ

ξεπετώ [ksepetó] -ιέμαι & ξεπετάγομαι [ksepetáγome] Ρ3β : 1.(οικ.) α. για μωρό που πέρασε την πρώτη βρεφική ή νηπιακή ηλικία, που έγινε παιδάκι: Tο μωρό ξεπετάχτηκε πια. Kουράστηκε πολύ για να ξεπετάξει τα παιδιά της. || για φυτό που άρχισε να αναπτύσσεται: Ξεπετάχτηκαν τα στάρια. β. τελειώνω κτ. πολύ γρήγορα: Ξεπετάει ένα πλεχτό σε λίγες μέρες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback