ξάστερος Adj.  [ksasteros]

  Adj.
(0)
  Adj.
(0)
(0)

Etymologie zu ξάστερος

ξάστερος mittelgriechisch ἐξάστερος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
ξάστερος -η -ο

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ξάστερος.Griechische Definition zu ξάστερος

ξάστερος, επίθ.

α) (Προκ. για τον ουρανό) γεμάτος αστέρια, αίθριος:
(Σουμμ., Παστ. φίδ. Γ́ [333]
β) (συνεκδ.) διαυγής, καθαρός:
τα νερά … ήσαν ξάστερα ώσπερ τα άστρα (Καρτάν., Π. Ν. Διαθ. φ. 99r).
[<ουσ. εξάστερον. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback