νιώθω Verb  [niotho, niwthw]

  Verb
(228)
  Verb
(25)
  Verb
(5)
(1)
(0)

Etymologie zu νιώθω

νιώθω mittelgriechisch νιώθω altgriechisch γιγνώσκω


GriechischDeutsch
Απομένουν σίγουρα πολλά να γίνουν, αλλά νιώθω ότι η διαδικασία της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής κερδίζει συνεχώς έδαφος γιατί τα αποτελέσματα είναι ορατά κάθε ημέρα, είναι πραγματικά, και οι άνθρωποι μπορούν να τα νιώσουν.Natürlich gibt es noch viel zu tun, doch mein Eindruck ist, dass das Bewusstsein der Menschen für den Klimawandel immer weiter steigt, weil sie seine tatsächlichen Folgen Tag für Tag sehen und spüren.

Übersetzung bestätigt

Εν πάση περιπτώσει όμως, θα ήθελα να σας πω ότι για μένα ήταν πολύ εποικοδομητική αυτή η συνάντηση, το ότι είμαι εδώ παρών, το ότι νιώθω την ατμόσφαιρα του Κοινοβουλίου αυτήν την τόσο σημαντική στιγμή, εφόσον είναι το καίριο κομμάτι μια και διαθέτει τη δημοκρατική εκπροσώπηση.Aber ich möchte Ihnen jedenfalls sagen, daß dieses Zusammentreffen für mich eine große Bereicherung war, hier anwesend zu sein, den Atem des Parlaments zu spüren, das Parlament in diesem so wesentlichen Moment zu fühlen, da es das zentrale Element ist, weil es die demokratische Vertretung innehat.

Übersetzung bestätigt

Μου αρέσει πολύ να νιώθω την αύρα ενός μέρους με τόση ιστορία.Ich liebe es, die Aura eines so geschichtsträchtigen Ortes zu spüren.

Übersetzung nicht bestätigt

Αλλά μου είπε να πιστεύω και να νιώθω τον άνεμο στο πρόσωπο μου.Aber er brachte mir bei, daran zu glauben, den Wind in meinem Gesicht zu spüren.

Übersetzung nicht bestätigt

Θέλω να το νιώθω λίγο περισσότερο.Ich will es ein bisschen mehr spüren

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu νιώθω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
νιώθωνιώθουμε, νιώθομε
νιώθειςνιώθετε
νιώθεινιώθουν(ε)
Imper
fekt
ένιωθανιώθαμε
ένιωθεςνιώθατε
ένιωθεένιωαθαν, νιώθαν(ε)
Aoristένιωσανιώσαμε
ένιωσεςνιώσατε
ένιωσεένιωσαν, νιώσαν(ε)
Per
fekt
έχω νιώσειέχουμε νιώσει
έχεις νιώσειέχετε νιώσει
έχει νιώσειέχουν νιώσει
Plu
per
fekt
είχα νιώσειείχαμε νιώσει
είχες νιώσειείχατε νιώσει
είχε νιώσειείχαν νιώσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα νιώθωθα νιώθουμε, θα νιώθομε
θα νιώθειςθα νιώθετε
θα νιώθειθα νιώθουν(ε)
Fut
ur
θα νιώσωθα νιώσουμε, θα νιώσομε
θα νιώσειςθα νιώσετε
θα νιώσειθα νιώσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω νιώσειθα έχουμε νιώσει
θα έχεις νιώσειθα έχετε νιώσει
θα έχει νιώσειθα έχουν νιώσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να νιώθωνα νιώθουμε, να νιώθομε
να νιώθειςνα νιώθετε
να νιώθεινα νιώθουν(ε)
Aoristνα νιώσωνα νιώσουμε, να νιώσομε
να νιώσειςνα νιώσετε
να νιώσεινα νιώσουν(ε)
Perfνα έχω νιώσεινα έχουμε νιώσει
να έχεις νιώσεινα έχετε νιώσει
να έχει νιώσεινα έχουν νιώσει
Imper
ativ
Presνιώθενιώθετε
Aoristνιώσενιώστε
Part
izip
Presνιώθοντας
Perfέχοντας νιώσει
InfinAoristνιώσει

Griechische Definition zu νιώθω

νιώθω [nóθo] Ρ αόρ. ένιωσα, απαρέμφ. νιώσει : I.ΣYN αισθάνομαι. 1α. έχω ένα αίσθημα, δέχομαι ένα εξωτερικό ή εσωτερικό ερέθισμα και αντιδρώ σε αυτό: νιώθω έναν πόνο στο στομάχι. νιώθω την πείνα / το κρύο / το άρωμα των λουλουδιών. Ένιωσε να ζαλίζεται / να πέφτει / τη γη να τρέμει. || νιώθω άρρωστος / καλά / άσχημα. β. για να δηλώσουμε ότι ένα τμήμα ή ένα μέλος του σώματός μας διατηρεί την αισθητικότητά του: Tα πόδια του είναι νεκρά, δεν τα νιώθει καθόλου. || (επέκτ.): Δεν τη νιώθω τη μέση μου / τα πόδια μου (από την κούραση / τον πόνο), είναι μουδιασμένα. γ. διατηρώ, έχω τις αισθήσεις μου: Έπεσε σε κώμα, δε νιώθει πια. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback