{η}  νεαρά Subst.  [neara]

(0)

Erklärung zu νεαρά

byzantinisch


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu νεαρά.Griechische Definition zu νεαρά

νεαρά η.

(Νομ.) νομική διάταξη που εξέδιδε ένας βυζαντινός αυτοκράτορας είτε για να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τον κώδικα είτε για να ρυθμίσει μια νέα σχέση:
(Ελλην. νόμ. 57918
πλέον κυριεύουν αι νεαραί παρά οι νόμοι (Βακτ. αρχιερ. 172).
[θηλ. του αρχ. επιθ. νεαρός ως ουσ., μετάφρ. του ιταλ. novella. Η λ. τον 6. αι.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback