νεανικός Adj.  [neanikos]

  Adj.
(3)

Etymologie zu νεανικός

νεανικός altgriechisch νεανικός


GriechischDeutsch
Θα ακουστεί πομπώδες αν πω ότι είμαι ιδιαίτερα νοήμων, νεανικός πετυχημένος, ευαίσθητος, σέξι.Es klingt überheblich, wenn ich mich als intelligent... jugendlich, erfolgreich, ausgewogen und sexy beschreibe.

Übersetzung nicht bestätigt

Πολύ νεανικός.Sehr jugendlich.

Übersetzung nicht bestätigt

Ο νεανικός ενθουσιασμός σου με εξουθενώνει.Ihre jugendlich-aufgedrehte Art... macht mich fertig.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu νεανικός.Griechische Definition zu νεανικός

νεανικός, επίθ.

Το αρσ. ως ουσ. = νεαρό άτομο (εδώ στο συγκρ.):
των νεοτέρων τας βουλάς και νεανικοτέρων … παραιτού (Σπαν. Μ 144).
[αρχ. επίθ. νεανικός. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback